Choď na obsah Choď na menu
 


kazuistiky

28. 6. 2010

Terapie hluboké žilní trombózy

·        Akutně - Látky bránící srážení krve – antikoagulancia a fibrinolytika

·        Heparin/ Nízkomolekulární heparin – oxaparin (při předávkování Protamin) – překlenuje dobu latence před účinností perorálních antikoagulancií

·        Deriváty Kumarinu – warfarin a pelentan – (antidotum vit.K)

·        Na rozpuštění trombu – streptokináza, urokináza – dnes se dávají v léčivo uvolňujících stentech

·        Elastické obvazy na dolních končetinách

·        Dlouhodobě –atiagregancia – např. kyselina acetylosalycilová v malých dávkách

 

Farmakoterapie hyperlipidemie

·        Iontoměniče anexy Kolestyramin – vážou na sebe žlučové kyseliny a tím znemožňují jejich redistribuci enterohepatální oběhem – snižují tím celkový cholesterol.

·        Hypolipidemika – na snížení TAG analogy kyseliny kofibrové – fibráty (Fenofibrát) nebo analogy kyseliny kofibrové (Gemfibrozil) mechanismus účinku nejasný. Působí na LDL a VLDL ?

·        Hypocholesterolemika – Statiny na snížení cholesterolu inhibicí HMG-CoA-reduktázy – ta syntetizuje v játrech cholesterol de novo, její inhibicí se musí zužitkovávat hlavně cholesterol přijatý. Zástupce Lovastatin, paravastatin, fluvastatin, arovastatin  – mají významné nežádoucí účinky (málo časté ale nebezpečné) – rhabdomyolýza – může poškodit nejen kosterní, ale i srdeční sval.

 

Eradikace Helicobacter pylori

·        Používají se dvojkombinace antibiotikum a chemoterapeutikum, nebo antibiotikum a antibiotikum + inhibitor protonové pumpy – velmi často omeprazol.

·        Antibiotikum se používá amoxycilin (aminopenicilin) a klaritromycin (makrolidy)

·        Chemoterapeutikum se používá metronidazol

·        Dříve se k eradikaci H.pylori využívalo solí Bismutu

 

Problémy se zácpou

·        Řeší se zejména podávání laxativ. V první řadě se podávají bežná osmotická laxativa jako je síran hořečnatý (šaratice), laktulóza, manitol a sorbitol.

·        Dále laxativa zvětšující objem stolice – celulóza, pektin a psylium

·        Laxativa změkčující stolici - parafín

·        Laxativa dráždící střevní stěnu – rostlinná senna a syntetická – pikosulfát a bisakodyl a fenolftaleiny.

·        Čípky s glycerolem pomáhají zlepšit defekační reflex.

 

Rizika farmakoterapie ve stáří

·        Pozor na poškození eliminačních orgánů hlavně jater a ledvin.

·        Dále na zhoršující primární onemocnění.

·        Pozor na benzodiazepiny – mohou působit excitačně

 

Léčiva u pacienta s dyspnoe a edémem

·        Předpokládejme, že pacient s dyspnoe a edémem trpí městnavým srdečním selháním.

·        Lékem volby jsou potom látky s pozitivně inotropním a chronotropním účinkem – kardiální glykosidy jako Digoxin a digitoxin, a látky snižující krevní tlak – inhibitory ACE jako je Enalapril nebo antagonisté AT2 Sartany Losartan a Diuretika (silná klíčková Furosemid i nebo thiazidová v kombinaci s kalium šetřícími Spironolakton, Almilorid).

·        Tato kombinace by měla zlepšit srdeční funkce a zároveň snížit edémy.

 

Léčiva pro hypertenzi u pacienta s diabetem

·        Inhibitory ACE – nemají se používat beta blokátory, které mohou způsobit ischemii DK

 

Léčiva pro brochitidu u astmatika

·        Speciální makrolidy – spiramycin – díky nepřítomnosti interakcí u pacientů používajících theophylin

 

Rizika kontraceptiv

·        Mezi největší rizika kontraceptiv patří tromboembolické komplikace, zejména pokud pacientka zároveň kouří – plicní embolie

·        Jaterní adenomy

·        Retence vody a solí, tloustnutí a změny nálady

·        U estrogenů – endometriózy a karcinom endometria

 

Mladá žena s infekcí močových cest

·        Podáme chemoterapeutika, která se vylučují močí – nitrofurany – nitrofurantoin, které nepůsobí na PSAE (tu zde nepředpokládáme), dále můžeme podat ko-trimoxazol (sulfametaxazol a trimetoprim) nebo chinolonová chemoterapeutika jako je kys. nalidixová, ciprofloxacin a ofloxacin, které již jsou účinné na PSAE.

·        Spasmoanalgetikum – metamisol (algifen)

 

Toxikoman nalezený v bezvědomí

·        U toxikomana nalezeného v bezvědomí předpokládáme předávkování opiáty, podáme proto adrenalin (neselektivní sympatomimetikum) a antidotum při otravě opiáty Naloxon a dále forsírovaná diuréza …

·        Pakliže došlo k suprese dechového centra, provedeme zároveň napojení na respirátor.

·        Provedeme toxikologické vyšetření !!!

 

Dítě s tachykardií, mydriázou a zmateností (otrava?)

·        Je možné, že dítě požilo nějaké přirozeně se vyskytující parasympatolytikum. Například rulík nebo durman (obé atropin).

·        Podáváme silná parasympatomimetika – fysostigmin

 

Zemědělec s obtížným dýcháním, bradykardií a salivací (otrava?)

·        Jedná se pravděpodobně o otravu organofosfáty – inhibitory acetylcholinesterázy (často se používají jako pesticidy), v tom případě provedeme akutní terapii atropinem (až několikasetrát vyšší dávka) a následnou terapii reaktivátory acetylcholinesterázy – Oximy, než se komplex jedu a enzymu stane irreverzibilním.

 

Muž intoxikovaný amitriptylinem

·        U tohoto muže budou v popředí hlavně kardiální příznaky (podáme antiarytmika) a antihistaminové působení v CNS – sedace.

·        Antidotum není

·        Podporu při otravě – fysostigmin (psm versus sm-aminortptilyn)

 

Problémy u 80-tileté ženy léčené diazepamem

·        NAOPAK EXCITACE A AGRESIVITA – podáme haloperidol (sedativum-neuroleptikum) a klomethiazol (k léčbě deliria tremens)

·        Pacientka bude zmatená, bude se špatně pohybovat a bude trpět anterográdní amnézií bude mít problémy vzhledem k tomu, že diazepam a jeho účinný metabolit se v organismu kumuluje (zejména při poškozených eliminačních mechanismech) a tím zvyšuje účinek.

 

Ataxie u ženy léčené fenytoinem

·        Ataxie bude způsobena intoxikací fenytoinem.

·        Dále se může vyskytovat psychotické syndromy, nystagmus a zvýšení frekvence záchvatů.

 

 

Torticolis u muže s gastroenteritidou léčený metoklopramidem

·        Jedná se asi o nežádoucí účinek spojený s extrapyramidovými příznaky, které patří mezí NÚ – VYSADIT A LÉČIT JINAK

 

Schizofrenik s hyperkinezí léčený haloperidolem

·        Hyperkineze patří spolu s dalšími diskynezemi mezi klasické nežádoucí účinky klasických neuroleptik. / JINÁ TERAPIE – potlačení hyperkineze anticholinergika

 

Diabetička nalezená v komatu

·        Hypoglykemické koma – aceton z úst – injekce glukózy a glukagonu

·        Hyperglykemické koma – podat inzulin

 

Bolest v krku a horečka u muže léčeného metotrexátem

·        Bakteriální infekce způsobená útlumem krvetvorby a následnou agranulocytózou z důvodu nedostatku kyseliny listové. Podáme antibiotika

 

Muž s krutými bolestmi při metastáze do L5

·        Tlumíme nejsilnějšími analgetiky jaká máme – fentanyl – ideálně v transdermální systému

 

Muž s renální kolikou, který odmítá opioidy

·        Podáme spasmolytika například butylskopolamin a metamisol v komb.přípravcích…

 

Silná bolest hlavy, fotofobie a nauzea u 22-tileté ženy

·        Migréna – antimigrenotika – metoklopramid a salyciláty

·        Pravděpodobně meningitida – okamžitě podáme velmi silnou dávky např. aminopeniciliny – amoxycilin a ampicilin