Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva B

24. 6. 2010

Benzatropin

PARASYMPATOLYTIKUM S TERC. DUSÍKEM, antimuskarinikum, antiparkinsonikum

·         proniká do CNS a příznivě ovlivňuje rigiditu i tremor

·         má antihistaminické a lokálně anestetické úč.

NÚ: centrální příznaky (nervozita, neklid…), GIT potíže, mydriáza, retence moči, tachykardie

KI: glaukom, obstrukční ileus, těžká hypertenze, http, těhotenství

I: parkinsonismus, polékové extrapyramidové poruchy, dyskinézy, generalizované dystonie

 

 

Betahistin (Betaserc®)

ANTIHISTAMINIKUM, vazodilatans

MÚ: slabý agonista H1 a silný antagonista H3 receptorů v CNS, relaxace prekapilárních sfinkerů ve vnitřním uchu, v závislosti na dávce inhibuje aktivitu neuronů v ncl. vestibularis lat. Dieters et med. Schwalbe J

FK: p.o. se úplně vstřebává, vylučuje se močí

NÚ: vzácně GIT potíže, kožní projevy

KI: přecitlivělost

I: Méniérova choroba s násl. příznaky: tinnitus, vertigo, postupná ztráta sluchu; sympt. léčba vest. vertiga

 

 

Betaxolol (Lokren®)

BETA-BLOKÁTOR, antihypertenzivum, antiischemikum

MÚ: kardioselektivní, bez ISA

FK: p.o. se rychle vstřebává, t/2=15-20 hodin

NÚ: závratě, bolesti hlavy, insomnie, GIT potíže, bradykardie

KI: těžká forma ASTMA a CHOPN, dekompenzované srdeční selhání, kardiogenní šok, AV-blok, mtb. acidóza, feochromocytom, (amiodaron)

I: arteriální hypertenze, profylaktická léčba stabilní námahové AP, jen pro dospělé

 

 

Budesonid

ANTIASTMATIKUM, inhalační glukokortiokoid

·         užití a účinek podobné jako beklomethazon

·         pravidelná profylaktická léčba

NÚ: místní – chrapot, kandidóza, dráždění DC, kašel; bolest hlavy, palpitace, třes

I: ATSMA, CHOPN

 

 

Buprenorfin (Subutex®)

OPIÁT, analgetikum, antidotum, léčba závislosti

·         opiátový agonista-antagonista: váže se na kappa receptory v mozku

NÚ: závislé na toleranci – obstipace, bolesti hlavy, mdloby, respirační insuficience

KI: závažná respirační nebo jaterní isuficience, terapie iMAO, akutní alkoholismus nebo delirium tremens

I: substituční léčba závislosti na opiátech

 

 

Beklometazon

kortikoid, lokální

Účinek: lokální potlačení zánětu (snížení tvorby cytokinů, snížení reakce na alergen při dlouhodobé aplikaci)

Užití: Dlouhodobá protizánětlivá terapie a profylaxe přestavby bronchiální stěny a jejích příznaků u astma, CHOPN

Podávání: ve formě aerosolu (200-2000mg) 2-4x denně

NÚ: orofaryngeální kandidózy, chrapot, kašel

KI: přecitlivělost, neléčená infekce dýchacích cest, plicní TBC.

Opatrně u gravidity a laktaci

Doporučuje se začít vyššími dávkami a ty pak snižovat na najnižší ještě účinné

Benzylpenicilin

(penicilin G)

Účinek: vazba na PBP, inhibice transpeptidáz, autolýza

Účinný proti G+ (především streptokokům), G- kokům (meningokokům, gonokokům)

Užití: U meningokokové meningitidy, megadávky u infekční endokarditidy, i.m. jednorázově u streptokokové tonzilofaryngitidy, opakovaně v profylaxi revmatické horečky

FKinet: vylučuje se ledvinami, krátký T½

Podávání: i.m., i.v. 3-4x denně

NÚ: přecitlivělost (kopřivka, jiné exantémy, enentémy), alergie až anafylaktický šok!! Vysoké dávky mohou poškozovat CNS (zejména u dětí a strších lidí.)

KI: přecitlivělost, alergie