Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva F

24. 6. 2010

Fenofibrát

hypolipidemikum , fibrát

Účinek: ↓ koncentrace VLDL-triglyceridů (↓ produkce a ↑ odbourávání) Dále mírně ↓ i celkový LDL-cholesterol a ↑ HDL-lipoproteiny.

à ↓ riziko IM (až o 35%)

Užití: Hyperlipoproteinémie typu II-V, ne však u I.

Prevence akutní pankreatidy u hypertriglyceridémie.

↓ rizika IM u hypercholesterolemiků

FKinet: T½=20h, silná vazba na bílkoviny

NÚ: nízké a nevýznamné, ↑ riziko vzniku žluč.kamenů, myalgie, únava, dyspeptické potíže

KI: Gravidita, laktace, těžké poškození jater, ledvin.

Nejčastěji používané hypolipidemikum, velmi vhodné u diabetiků (úprava spektra lipidů, ↑ citlivosti k inzulinu)

Fenoterol

beta2-sympatomimetikum

Účinek: Stimulace β2-receptorů

Užití: Tokolýza (relaxace uteru), inhibice kontrakční aktivity dělohy a prevence předčasného porodu.

Krátkodobé bronchodilatancium, periferní vazodilatace, změny TK, ↑ glykémii, vyvolávají třes (stimulace β2-receptorů v CNS)

FKinet: vysoký first pass efect, T½=2-7h. Játraàledvinyà0

Podávání: tokolýza: na začátku léčby i.v., pak p.o.

bronchodilatace: inhalačně

NÚ: Tachy©. matky i novorozence, arytmie, hyperglykémie, hypokalémie. Riziko edému plic, retinopatie novorozenců

KI: do 20.týdne těhotenství, eklampsie, DM, poruchy ©rytmu

 

 

 

 

Fenoxymethylpenicilin

(penicilin V), acidostabilní penicilin

Účinek: vazba na PBP, inhibice transpeptidáz, autolýza

Užití: Lék 1.volby u streptokokové faryngitidy. Středně těžké streptokokové a klostridiové infekce měkkých tkání

FKinet: T½=30 min.

Podávání: p.o.(je stabilní vůči ↓ pH) po 4-6 h (po250-500mg)

NÚ: přecitlivělost (kopřivka, jiné exantémy, enentémy), alergie až anafylaktický šok!!

KI: přecitlivělost, alergie

Peniciliny mají výborný bezpečnostní profil

Fenytoin

antiepileptikum, hydantoin

Účinek: Vazba na napěťově řízený sodíkový kanál à brzdí možnost vysokofrekvenčních změn polarity. Aj.

Nemá hypnosedativní účinky. Antiarytmický úč.

Užití: Profylaxe i akutní terapie tonicko-klonických záchvatů a parciálních záchvatů. Ne absencí.

FKinet: dobré vstřebání p.o., vysoká vazba na albumin

Podávání: p.o., i.v. při akutním záchvatu

NÚ: Hyperplasie dásní (30% léčených), hirsutismus, megaloblastická anémie (poruchy metabolismu kys. listové), osteomalacie. Intoxikace: nystagmus, vertigo, ataxie, psychotické syndromy a zvýšení frekvence záchvatů. Četné interakce (indukce P450  aj.)

Flunitrazepam

benzodiazepinové hypnotikum se střední dobou působení

Účinek: Blokáda GABAA-receptory v CNS. Sedativní a hypnotický účinek, ale i slabý antikonvulzní a myorelaxační. Zkracuje spánkovou latenci, snižuje počet probuzení, zkracuje REM fázi a stadium 4 non-REM

Užití: Nekvalitní spánek s probouzením v noci a časně ráno. Pro rychlý nástup při obtížném usínání.

FKinet: středně dlouhý T½(18h), 100% biol. dostupnost, vysoká vazba na plazmatické bílkoviny, akumulace v tuk.tkáni.

NÚ: riziko vzniku závislosti, viz další NÚ benzodiazepinů,anterográdní amnézie, zesílení účinku alkoholem, snížení pozornosti

KI: Syndrom spánkové apnoe, Myasthenia gravis, těhotenství, laktace

=Rohypnol

Fluor

Účinek: stimuluje osteoblasty k syntéze matrix, do níž se ukládá hydroxyapatit. Zomalují ale mineralizaci matrix. Snižuje se resorpce kosti a zesiluje se trámčina

Užití: profylaxe a terapie osteoporózy, u dětí prevence zubního kazu. Jen malé dávky a v kombinaci s Ca.

FKinet: dobře se vstřebávají z GIT, 1/2 se akumuluje v kostech ve formě inertního fluoroapatitu, zbytek vyloučen ledvinami.

Podávání: p.o. ve formě fluoridu sodného

NÚ: Dráždění žaludku, útlum bb. dýchání. Dezorganizace kostní architektury, porucha stavby obratlů (s následnou kompresí), bolesti DK (mikrofraktury). Při ↑ dávkách riziko osteomalacie a toxicita (GIT a neurol. příznaky, hypokalcémie, selhání respiračních a kariovaskulárních fcí)

KI:

 

 

 

 

Fluoxetin

antidepresivum, selektivní inhibitor reuptake serotoninu (SSRI, thymoleptikum 3.generace)

Účinek: Selektivně inhibují zpětné vychytávání serotoninu (mírně i NA a dopaminu) ze synaptických štěrbin. Při depresi jsou zmnoženy 5-HT-rec. (postsynaptické i autoreceptory). Nadbtek serotoninu působí jejich zpětnou down-regulaci.

Užití: Deprese (zvláště spojené s úzkostí a suicidálními sklony) a další psychózy (anxiety, posttraumatické poruchy, sociální fóbie, bulimie, premenstruální dysforie aj.). ↓ obezity

FKinet: dobrá absorbce, vysoká vazba na krev.bílk. (velké interakce!), pomalý nástup účinku, ale dlouhodobý

Podávání: p.o.

NÚ: SSRI mají méně NÚ, než jiná antidepresiva, jsou méně toxické a předávkování není letální à vyšší compliance.

Třes, nespavost, únava, napětí, sexuální dysfunkce, serotoninový syndrom. Mírně budivé. Nepotencují úč. alkoholu

KI: inhibitory MAO

Furosemid

kličkové diuretikum

Účinek: inhibují kotransport Na+2Cl-K+à narušení osmotické stratifikace dřeněàsnížená reabsorbce vody ve sběrných kanálcích (která je pod vlivem ADH) (à ↑ ztráty K+Cl-H+).

Silné, ale relativně krátkodobé diuretikum s vazodilatačním úč.

Užití: akutní stavy jako plicní edém, městnavá srdeční insuficience, hypertonická krize, hyperkalcémie a některé intoxikace. Při neúspěchu thiazidových diuretik.Vhodné i při snížené renální fci.

FKinet: i.v. účinek do 10 minut, trvá 2-3h, diuréza závislá na dávce (za 24h až 4l moče)

NÚ: Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy (↓ K, Ca, Mg) (↓ K je zvlášť nebezpečné u kardiaků, hypertoniků, při metabolické acidóze, u jaterní cirhózy a u starších). Pozor na hypovolémii, hemokoncentraci až dehydrataci a hypotenzi. Hyperurikémie, GIT potíže, exantémy, poruchy krvetvorby. Lékové interakce! Pozor na vznik hypokalemické, hypochloremické metabolické alkalózy!

 

 

Fentanyl

OPIODNÍ ANALGETIKUM, §

MÚ: vysoká selektivita k µ receptorům, rychlé proniká do CNS, p.e. během minut silnou analgezii trvající až 60 minut, p.o. se nepodávají

FK: trojfázová s poločasem – 1,15 min, 6h

I: neuroleptanalgezie/anestezie, analgetická složka celk. anestezie, analgezie na JIP při UPV, v náplasťové formě v onkologii

KI: ostatní opioidy nebo myorelaxancia, iMAO, vzrůst intrakran. tk a mozkové trauma, hypovolemie, hypotenze, myst. gravis

NÚ: celkový útlum, nausea, zvracení, zácpa, útlum dechu

 

 

 

Flumazenil (anexate)

ANTIDOTUM, benzodiazepinový antagonista

MÚ: přeruší působení agonistů na benzodiazepinových receptorech

I: zrušení centrálně sedativních úč. BD v anestezii, ukončení celkové anestezie po BD, dif. diag. otrav BD

KI: u pac., kde se BD podali z vitální indikace

NÚ: pocity bušení srdce, strach, …

 

 

Formoterol (Symbicort turbhaler ®)

BETA-2 SYMPATOMIMETIKUM, dlouhodobě účinné k inhalaci

FK: účinek cca 12h

MÚ: působením na beta2 rec. relaxují bronchiální svalstvo bez ohledu na spazmogen + antialergické úč., snižují uvolňování mediátorů z mastocytů

I: léčba a prevence reverzibilní obstrukce dých. cest a bronchokonstrikce při zátěži pokud není dostačující léčba kortikoidy

NÚ: bolesti hlavy, palpitace, třes

 

 

Fysostigmin (anticholium ®)

NEPŘÍMÉ PARASYMPATOMIMETIKUM, IHIBITOR CHOLINESTERÁZY, antidotum, cholinergikum

I: glaukom, terapie centrálních otrav cholinolytiky (atropin), alkoholem a TCA

NÚ: inhibice srdečních funkcí a stimulace střeva