Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva G

24. 6. 2010

Glimepirid

ANTIDIABETIKUM, der. sulfonylmočoviny III. gen.

MÚ: sekrece inzulinu stimulací B-buněk pankreatu, blokují K-kanály; zvýšená citlivost periferních receptorů vůči inzulinu + nižší sekrece glukagonu

FK: dobře se vstřebávají z GIT, vážou se na bílkoviny plazmy, t/2 = 5-8h, vylučuje se žlučí i močí

I: non-inzulindependentní DM (typ II)

KI: závažná porucha jater, ledvin, těhotné, kojící

NÚ: zvýšení chuti k jídlu, hypoglykemie

 

 

Glipizid

ANTIDIABETIKUM, der. sulfonylmočoviny II. gen.

MÚ: sekrece inzulinu B-buňkami, blokují ATP-senzitivní K-kanál

-          ostatní viz Glimepirid

 

Glibenklamid

perorální andidiabetikum ii.generace, derivát sulfonylmočoviny

Účinek: stimulace sekrece inzulinu B-buňkami pankreatu, i zvýšení citlivosti tkání k inzulinu (po delší době)

Užití: Diabetes 2 typu (NIDDM) – lék 1. volby

FKinet: Vysoká vazba na plazm. bílkoviny (àčetné interakce s jinými léky), malý distribuční objem (nutná titrace dávek!), metabolizován v játrech, vyloučení močí, žlučí, stolicí

Podávání: p.o.

NÚ: dobře snášeny, hypoglykémie, interakce, zvýšení chuti k jídlu, nevonost, bolesti hlavy, fotosenzitivita, retence vody

KI: zhoršená fce jater a ledvin, DM1

Nutné částečné zachování β-buněk pankreatu

Dnes se používají jen antidiabetika 2.a 3. generace

Vysoký interakční potenciál!

Glucosum

Užití: jako E substrát, k úhradě ztrát vody, profylakticky u hypoglykemie, před p.o antidiabetiky, ketoacidóza, osmoterapie edému plic, nitrolební hypertenze, fosírovaná diuréza, před operací

Glc v 5% roztoku = isoosmolární

Glc 5-60%

Glyceroltrinitrát

organický nitrát

Účinek: uvolňují NO à aktivace proteinkinázy G à snížení koncentrace Ca à relaxace hladkého svalu.

Dilatace cév (à pokles TK, ↓ spotřeby O2 myokardu) i koronárek, zvýšení kolaterálního průtoku, stabilizace ateromových plátů

Užití: Přerušení akutního záchvatu AP, akutní srdeční selhání

FKinet: účinek během několika minut, trvá 20-30 minut

Podávání: sulinguálně, transdermálně. Akutně i i.v.

NÚ: často bolesti hlavy, palpitace, pokles TK s tachykardií až ortostatická hypotenze

KI: šok, hypotenze