Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva H

24. 6. 2010

Hydroxokobalamin

ANTIDOTUM proti kyanidum, ANTIANEMIKUM

-          Vit. B12a = cyanokobalamin

-          kyano skupina nahrazena hydroxy skupinou à stejné vlastnosti, ale pomaleji se resorbuje z místa injekce

 

 

Haloperidol

klasické neuroleptikum, butyrofenonové

Účinek: Rceptorový profil:

+++ D2, D3, D4             + D1, H1, 5-HT2, α1

Užití: Nejlepší neuroleptikum, hodí se dobře i pro udržovací terapii, dobře snášen starými lidmi (velmi málo působí na vegetativní systém). Nevede k sedaci.

Akutní schizofrenie, tiky, chorea, agresivita, motror. neklid

Silný antiemetický účinek

FKinet: p.o. špatná biol. dostupnost, velký distrib. objem à trvá dlouho, než se vytvoří ustálená koncentrace

Podávání: p.o., velké individuální rozdíly: 25-500mg/den

NÚ: oslabení termoregulace, extrapyramidové

KI: Parkinson, maskovitý obličej, hyperkineticko-hypotonický sy.(?)

Halotan

inhalační anestetikum, kapalný halogenovaný uhlovodík

Účinek: jako všechna inhal. anest. nespecificky ovlivňuje funkci membrán neuronů.

Slabý analgetický účinek, nemá relaxační účinky

Užití: jako všechna inhal. anest. navozuje asociativní anestezii

KI: maligní hypertermie v anamnéze

Nedráždí dechové centrum

Heparin

přímé antikoagulancium, mukopolysacharid

Účinek: zrychluje a podporuje interakce antitrombinu III à zabránění síťování fibrinu

Užití: Používají se nízkomolekulární hepariny

profylaxe tromboembolických komplikací, léčba akutní hluboké žilní trombózy

Podávání: i.v. či s.c. (p.o.se nevstřebá), à játra à ledviny

NÚ: krvácení do močového ústrojí, GIT a nadledvin. Možná indukce trombocytopenie, hypersenzitivní reakce

KI: krvácení, po chirurg. zákroku, maligní hypertenze, trombocytopenie, hrozící potrat, vážné poškození ledvin/jater, suočasné podávání jiných antikoagulancií

Norm. v krvi ve stopovém množství (vyplavován z žírných bb.)

Antidotum: protaminsulfát

Hořčík

Účinek: Podílí se na metabolických procesech, svalovém stahu, udržuje norm.srdeční rytmus, zpomaluje nervosvalový přenos (je antagonistou vápníku), snižuje nervosvalovou dráždivost, pozit.vliv na krevní srážlivost.

Vyskytuje se zejm. ve skeletu a svalech, vylučuje se ledvinami (při poruše ledvin à retence).

Užití: Suplementace při malabsorbci (alkoholici, průjmy, zvracení). Svalové křeče, srdeční arytmie.

DDD: 100-500mg

Podávání: p.o. soli ve formě citrátu, laktátu, hydrogenaspart.. NÚ: Snižuje resorbci tetracyklinu

Nedostatek hořčíku se projevuje zvýšeným svalovým napětím, svalovým chvěním, křečemi svalů a v krajním případě oslabením, nevolností, zvracením, záchvaty tetanických křečí, poruchami srdečního rytmu, psychickými změnami -projevy deprese, podráždění, lekavostí, poruchami spánku. Současné podání solí CA, P sníží resorbci

Hydrochlorothiazid

distální diuretikum, thiazid

Účinek: Inhibuje resorbci NaCl v distálním tubulu (inhibice kotransportu Na+Cl-) à zvýšené vylučování Na+ K+ Cl-, snížené vylučování Ca2+. Oproti kličkovým diuretikům slabší, ale prodluožený účinek. Malý účinek při snížené fci ledvin.

Užití: Hypertenze, chronická srdeční nedostatečnost, edémy.

Podávání: vždy nízké dávky (vysoké dávky nezvyšují diuretické a zvyšují nežádoucí účinky). Samostatně, nejčastěji však s K+ šetřícím diuretikem (Amilorid).

NÚ: podobné jako u furosemidu - slabost, svalové křeče, impotence, metabolické změny, deplece K, hyperurikémie, zhoršení DM, ↑ cholesterolémie

KI: selhávání ledvin, hypokalémie

Hydrokortizon

endogenní hormon

Účinek: vazba na specif.steroidní rec. v cytoplazmě ve všech tkáních à ovlivnění proteosyntézy (některé proteiny ↑, jiné ↓). Metabolické úč.: ↓ utilizace glukózy, ↑ glukoneogenese à hyperglykémie à ↑ sekrece inzulinu à ↑ ukládání glykogenu v játrech. Dále ↑ katabolismus (zejména svaly), redistribuce tuku (Cushing); Protizánětlivé a imunosupresivní úč.:velmi silná inhibice jak časné manifestace zánětů (všech typů), tak pozdních proliferativních příznaků, ale bohužel i hojivých a reparativních procesů.Mineralokortikoidní úč.: retence Na, a deplece K. Úč. na krev a lymf. systém.: ↓ cirkulujících lymfocytů a eozinofilů (přesun do k.dřeně, sleziny, lymf.uzliny),↑ trombocyty, ↑ erytrocyty, ↑koncentrace hemoglobinu, Úč. na ledviny, kardio -vask. systém, CNS, GIT, metabolismus kostí, vývoj plodu

Užití: těžší astma – p.o., ulcerózní kolitida rekta a sigmatu, terapie adrenokortikální nedostatečnosti, u subakutní a chronické dermatózy.

NÚ: riziko infekce, porucha reakce na stres, poškození glukózové tolerance, psychické změny, deprese, suicidum, svalová slabost, metabolické NÚ. Lok.aplikace = minimum systémových NÚ