Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva K

24. 6. 2010

KCl

INFUNDABILIUM, roztok elektrolytu

I: prevence a léčba hypokalemie, zejména spojené s hypochloremickou alkalózou

KI: hyperkalemie a stavy, které ji mohou vyvolat:

-          těžká traumata s destrukcí tkání, popáleniny, dehydratace, silná hemolýza, renální selhání s oligourii a anurii

NÚ: hyperkalemie – poruchy nervosvalového vedení, lokální účinky na cévní stěnu

D: max. 20mmol/hod

 

Karbamazepin

antiepileptikum, iminostilben

Účinek: Brzdí funkci napěťově řízeného sodíkového kanálu

Užití: U všech typů epileptických záchvatů kromě absencí. Neuralgie trigeminu. Též u maniodepresivních poruch-při rychlém střídání manie a deprese v krátkých intervalech či při neúčinosti lithia.

NÚ: v závislosti na dávce – ataxie, ospalost, poruchy vidění s diplopií, kožní reakce, GIT potíže, hyponetrémie. Možné i jaterní selhání či inhibice krvetvorby!

Jedná se o derivát tricyklických antidepresiv.

Karbimazol

thyreostatikum, thionamid

Je to proléčivo, v organismu se  přeměňuje  na thiamazol

Účinek: kompetitivně inhibuje enzym thyreoperoxidázu ve folokulech štítné žlázy à snižuje jodizaci tyrosinových zbytků v tyreoglobulinu, tedy organifikaci jódu. Tím dochází k depleci jódu ve štítné žláze a k ihibici tvorby hormonů se změnou poměru T4 a T3.

Užití: u hypertyreózy, zejména u mladých s málo zvětšenou thyroideou, předoperační příprava k ablaci toxické strumy.

FKinet: dobrá dostupnost

Podávání: p.o., mikroklizmata, injekčně při tyreotoxické krize

NÚ: reverzibilní granulocytopenie, často alergie (makulopapulózní exantém, kopřivka, artralgie, edém), vzácně cholestatická žloutenka, exfoliativní dermatitida, zduření mízních uzlin a protrombinémie.

Ketokonazol

systémové azolové antimykotikum

Účinek: širokospektrý, inhibuje syntézu ergosterolu (jako všechna antimykotika)

Užití: infekce kůže, vlasů a nehtů způsoené dermatofyty, nebo kvasinkami v případě, že je nelze léčit topicky. Dále kvasinkové infekce GIT.

FKinet: významně se akumuluje v kůži a tam přetrvává až 5 dní. neproniká do mozkomíšního moku

Podávání: 200mg 1x denně p.o.

KI: přecitlivělost

Kys. Klavulanová

inhibitor beta-laktamázy

Účinek: podstatně zesiluje účinky betalaktamových ATB a rozšiřuje jejich spektrum i na stafylokoky.

Samotná nemá velmi malý antibakteriální účinek.

Do této skupiny patří ještě sulbaktam a tazobaktam

Výsledný preparát se označí předponou ko- (koamoxicilin, kotikarcilin, koampicilin, kopiperacidin…)

FKinet: 70% se vstřebá p.o., špatný průnik do těl, tekutin, neproniká do cerebrospinální tekutiny. T½=1h

Podávání: p.o.

Klotrimazol

lokální azolové antimykotikum

Účinek: Blokáda syntézy ergosterolu vazbou na cyt. P450 à ovlivňuje permeabilitu bb.stěny citlivých mikroorganismů à narušení enzymat. pochody à akumulace toxických peroxidů

Užití: Dermatofytózy, kandidózy, keratomykózy (pityriasis versicolor), interdigitální mykózy, paronychie, balanitidy, vulvitidy

FKinet: koncentruje se v rohové vrstvě epidermis, proniká i do nejnižší vrstvy epidermis, resorpce je však nízká

Podávání: nanáší se 2x denně na postižená místa, 2-4týdny

 

Klozapin

atypické neuroleptikum, dibenzodiazepin

Účinek: Multireceptorový antagonista (MARTA)

Receptorový profil:

+++ 5-HT2, M1.       ++ D4, α1, H1.          + D1, D2, D3

Užití:

Pozitivní psychotické příznaky – halucinace, bludy, dezorganizace myšlení, agresivita, agitovanost

Negativní psychotické příznaky – autuismus, hypobulie, emoční a afektivní oploštělost. Farmakorezistentní pacienti, Depresivní a kognitivní schizofrenie

FKinet: T½=10h

NÚ: nízký výskyt extrapyramidových NÚ (typických pro klasická neuroleptika), dobře snášena à lepší kompliance.

Vegetativní poruchy, ortostatická hypotenze, anticholinergní účinky, ospalost, nárůst tělesné hmotnosti, riziko agranulocytózy à Nutná pravidelná kontrola krevního obrazu (4-1x/měsíc)

Kodein

opioid, metylderivát morfinu

Účinek: z 10 % se metabolizuje na morfin a další deriváty

Užití:

Antitusikum – již v subanalgetických dávkách (příliš se nepoužívá)

Analgetikum –zvyšuje účinek neopioidních analgetik (podává se v kombinaci s NSPZL)

Obstipancium – zvýšení tonu, snížení peristaltiky

Podávání: 15-30g 3x denně p.o.

NÚ: zácpa, nauzea, zvracení, útlum dechového centra, retence moči, palpitace, mióza. Euforie nebo sedace, ovlivňuje pozornost. malé ruziko závislosti

KI: CHOPN (obtížná expektorace), podávání IMAO, erytromycinu

Kotrimoxazol

kombinované chemoterapeutikum sulfametoxazol+trimethoprim (5:1)

Účinek: Trimethoprim (ostatní chemoterapeutikum) inhibuje metabolismus kyseliny listové bakterií. Sulfmetaxol (sulfonamid)inhibuje metab. bakterií. (Vytěsňují PABA?)

Užití: Akutní nekomplikované infekce močových cest i opakované, pyelonefritida, prostatitida. Infekce horních CD a bronchitida způsobené Branhamellou catarrhalis a Haemophilem influenzae. Střevní infekce způsobené salmonelami a shigelami.

Lék volby pro: Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp., Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, Nocardica spp.,Pnemocystitis carnii (častá u AIDS)

FKinet: úplné vstřebání, dobrý průnik do tkání a tekutin, metabolizují se v játrech, vylučují močí. Podávání: p.o. po 12h, 5-7dní

NÚ: GIT potíže, kožní alergické reakce, mírné poruchy CNS (závratě, bolesti hlavy, parestézie), změny krevního obrazu

KI: těhotenství, kojení, porucha ledvin

 

Kyanokobalamin (vit B12)

vitamin rozpustný ve vodě

Účinek: Stimuluje erytropoézu a činnost nervového systému

Avitaminóza: perniciózní anémie, ireverzibilní degenerace axonů periferních nervů a spinální míchy

Může být způsobena nedostatkem Castleova faktoru v žaludku (ten reguluje absorbci B12 (v terminálním ileu))-atrofie sekrečních buňek, gastrektomie, malabsorbce, tasemnice

DDD: 0,01-0,3 mg

Zdroj: Živočišné potraviny (v rostlinách není). Zásoba v játrech na několik let. Produkce střevní flórou, játra, ledviny, mléko, vejce, maso. Enterohepatická cirkulace

Podávání: i..m. dokud se KO nevrátí k normě, pak udržovací dávky