Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva L

24. 6. 2010

Levodopa (+ Karbidopa)

prekursor dopaminu, dopaminergní antiparkinsonikum

Účinek: Přestup přes hem.encefal. bariéru, vychytána kate-cholaminergními neurony, kde je dekarboxylována na dopamin

Užití: pokročilý parkinsonismus, syndrom po intoxikacích, encefalitidách

FKinet: Centrálních účinků dosahuje jen 1% podané L-dopy, neboť většina přeměněna na dopamin již v periferii a to dekarboxylázou, MAO a KOMT. Proto kombinace s karbidopou (inhibitor dopa-dekarboxylázy, nepřestupuje přes hem.encef.bariéru).

NÚ: nechutenství, nausea, zvracení, zácpa, KV poruchy (posturální hypotenze, extrasystoly, arytmie, palpitace). Po delší době diskinéze,hyperkinézie končetin, psychické poruchy.

KI: hypertenze, pokročilé cerebro-vaskulární nemoci, vředová choroba, psychózy a těžké neurózy, celková anestezie, glaukom, gravidita, laktace. Není vhodné současné podávání MAO, sympatomimetik, vitamin B6

Levothyroxin

thyreoidální hormon, derivát thyroxinu

Účinek: Vliv na metabolismus tkání, vývoj, růst. Prostřednictvím nitrobuněčných receptorů

Užití:

Hypotyreóza (substituční léčba–udržování fyziologických koncentrací, není-li vyvolána nedostatkem jódu)

Karcinom a některé záněty štítné žlázy (supresivní léčba–vysoké dávky à suprese koncentrace TSH)

FKinet: účinek za 5 dní, po ukončení přetrvává až 3 měsíce

Podávání: p.o. 1 x denně, začínat od malých dávek

Supresivní léčba - nejdéle několik měsíců

NÚ: riziko vzniku osteoporózy, arytmií

Lithium

thymoprofylaktikum

Účinek: hromadí se v neuronech, odkud jako kationt vytlačuje K+ à depolarizace buněk. Vliv na funkce druhých poslů neurotransmiterů a jiné účinky.

Užití: profylaxe fází maniodepresivní psychózy

Podávání: p.o. Nutná monitorace hladiny 0,8-1,2mml/l, účinky až po 10 dnech, podávat 6-12 měsíců v hladině 0,4-0,8mmol/l.

NÚ: polyurie, GIT potíže s průjmy, polydipsie a polyurie, svalové záškuby, třes rukou, zvětšení a hypofunkce štítné žlázy, poruchy srdečního rytmu, leukocytóza, při vyšších hladinách toxický! (poruchy CNS). Interakce s antiflogistiky, diuretiky, ACEI, andidepresivy skupiny SSRI

KI: poruchy ledvin, laktace, velké poruchy KV systému

Losartan

kompetitivní antagonista angiotenzinu II (aatii)

Účinek: snižuje celkovou periferní rezistencià ↓ preloadu i afterloadu. Regrese hypertrofie srdce a cév

(stejný účinek jako ACEI, ale nemá suchý kašel)

Užití: hypertenze, srdeční selhání

FKinet: T½=6-9, resp. 24h

NÚ: drahé, bolesti hlavy, alergie, hyperkalémie

KI: těhotenství

Lovastatin

hypocholesterolemikum

Účinek: kompetitivní inhibitor HMG-CoA reduktázy (=klíčový enzym v biosyntéze cholesterolu v játrech) à ↑syntéza jaterních LDL receptorů à ↑rychlé ostraňování LDL-chlesterolu z oběhu

Užití: hypercholesterolemie, zejména vhodné u familiární hypercholesterolémie. (pokles LDL-chol. o 40%, v kombinaci s iontoměniči o 60% - vhodné u aterosklerózy)

FKinet:

Podávání: p.o., 30% resorbce ze střeva, z toho 100% vychytáno játry, vylučují se žlučí

NÚ: nízké, jaterní poruchy, myositida

KI: těhotenství, kojení, děti