Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva M

24. 6. 2010

Metformin

antidiabetikum, biguanid

Účinek: zvýšení citlivosti tkání (zejm. játra, svaly) k inzulinu (proto nutné zachování částečnné sekrece inzulinu v B-bb.pan.)

Snižuje vstřebávání GLU v GIT, ↓ glukoneogenezi v játrech,

↓ LDL a VLDL, zlepšuje reologické vlastnosti krve
Užití: léčba diabetu 2. typu (2. a 3. volby) (zejména u obézních a u hyperinzulinémie)

FKinet: T½= 10h, nežádoucí kumulace v GIT a slinách, vyločen nezměněn ledvinami

Podávání: p.o.

NÚ: ↑ toxicita než jiná antidiabetika, GIT potíže, kovová pachuť v ústech, nechutenství, ↓ hmotnosti, laktátová acidóza, ↓ B12, kys.list.

KI: Poruchy ledvin, kardiopulmonální insuficience

Nevyvolávají hypoglykémiià „antihyperglykemizující léčivo“

Nezvyšují chuť k jídlu

Methotrexát

imunosupresivum, cytostatikum

Účinek: antimetabolit kyseliny listové à brání syntéze DNA, RNA

Užití: Těžká psoriáza, revmatoidní polyartritida, Cronova choroba. Ve vysokých dávkách i ALL dětského věku, nehodgkinského lymfomu a osteosarkomu

Podávání: všechny cesty i intratékálně

NÚ: GIT, hematologie

KI:

Methyldopa

alfa2-sympatomimetikum

Účinek: metabolizován na falešný neurotransmiter, ten je méně účinný než noradrenalin

Užití: Antihypertenzivum – snižuje afterload, výhoda – udržuje glomerulární filtraci i průtok krve ledvinami (vhodné i u renální insuficience a v těhotenství). V dlouhodobé léčbe je vhodná kombinace s diuretiky (zabránění tvorby edémů)

NÚ: deprese sympatiku à ospalost, sucho v ústech, nazální kongesce, ortostáza, impotence. Rebound fenomen při vysazení.

KI: feochromocytom, nemoci jater

Metoprolol

selektivní β1-sympatolytikum bez vsa

Účinek: především na myokard, snižuje reninovou aktivitu

Užití: Angina pectoris, hypertenze (kde se příznivé uplatňuje snížení hladiny reninu)

FKinet: T½=3h

NÚ: Mohou vést k srdeční insuficienci, poruchám vedení vzruchu při silné bradykardii, hypotenze, bronchokonstrikce, zhoršení prokrvení DK, při ukončení léčby rebound fenomén. Nauzea, zvracení

KI: Bronchiální asthma, hypotenze, pokročilá srdeční nedostatečnost, významná bradykardie, AV-bloky vyššího stupně, diabetes

Neovlivňuje spektrum plazmatických lipidů

Metronidazol

imidazolové chemoterapeutikum

Účinek: inhibice replikace mikrobí DNA

Užití: Lék volby pro: Bacteroides fragilis, průjem pro Clostridium difficile, tetanus, bakteriální vaginóza. Dále pak u anareobních infekcí měkkých tkání, infekcí nitrobřišních a pánevních. Eradikace Helicobacter pylori

FKinet: p.o. výborné vstřabání z GIT, biologická dostupnost téměř 100%, výborní průnik do tkání a tekutin, metabolizace v játrech, vyloučení ledvinami, T½=8h

Podávání: p.o. po 12 h

NÚ: kovová pachuť v ústech, nauzea, zvracení, závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku, deprese, dysurické potíže,puritus,urtika

KI: požívání alkoholu během léčby, I.trimestr (teratogenní), kojení

 

 

 

 

Morfin

opioidní analgetikum

Účinek: selektivní antagonista μ-opioidních receptorů

Užití: Analgetikum – akutní těžkozvladatelné bolesti, IM, fraktury, šok, operace, náročné diagnostické úkony, nádorová onemocnění, infaustní stavy. Potlačení dušnosti – asthma cardiale, edém plic. Antitusikum – (kašel ne, tam npř. kodein). Spastikum – zástava infekčních průjmů

FKinet: dobré vstřebání z GIT, značný first pass efekt

Podávání: kombinace s NSPZL, účinek 4h

NÚ: útlum dechu, nauzea, zvracení, závratě, obluzení, zhoršení nálady, svědění, zácpa, zvýšení tlaku v žlučových cestách, retence moče, hypotenze, vzácně delirium, po odeznění zesílení bolesti, deprese respirace plodu i při nízkých dávkách. Látková závislost!

KI: opatrnost při ↓ resp. rezervě – emfyzém, kyfoskolióza