Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva N

24. 6. 2010

NaCl

INFUNDABILIUM, roztok elektrolytu

I: doplnění vody a elektrolytů při izotonické dehydrataci, při ztrátách ECT, při lehké mtb. alkalóze, nosný roztok

KI: hyperhydratace, mtb. acidóza, hypernatremie, hyperchloremie, renální selhání, dekompenzovaná srdeční nedostatečnost, plicní a mozkový edém

 

Neostigmin

parasympatomimetikum, inhibitor ACHE

Účinek: agonista přímo na N-receptorech nervosvalového spojení

Užití: Myastenia gravis, pooperační atonie v GIT a močových cestách, antagonizace kompetitivních myorelaxancií, bulbární syndromy (antiglaukomatikum)

FKinet: působí 3-6h

Podávání: p.o. 6-12 denně, akutně i.v. či i.m.

NÚ: potlačují se podáváním atropinu, salivace, žaludeční křeče

Nifedipin

Skupina: blokátor Ca2+-kanálů I.generace, dyhydropiridin

Účinek: Blokáda napěťově řízených Ca kanálů typu L (pomalý)

* Vazodilatace à pokles TK [àaktivace sympatiku, té se zabrání  současným podáním β-blokátorů] à snížení afterloadu

* slabší negativní ino-, chrono-, dromotropní účinek (à snížení nároků na myokard, antiarytmický účinek)

* snížení rezistence koronárních cév

Užití: -Angina pectoris (pozor na steal efekt!) – retardovaná forma nebo kombinace s β-blokátory

-Hypertenze (regrese hypertrofie myok., nemá nežádoucí metabolické účinky, ale zvyšuje kardiovaskulární mortalitu!)

-Spazmy mozkových cév, pofylaxe migrény, u Rainaudova syn., nočních křeče nohou

FKinet: vysoký first pass efekt, T½=2-3 (tj.moc krátce)

Podávání: p.o., i.v., nejlépe současně s β-blokátory!

NÚ: zvýšená aktivace sympatiku, kolísání TK, návaly, bolest hlavy, palpitace, nauzea, periferní edémy, plicní edém, alergie

KI:  nestabilní angina pectoris, přecitlivělost, hypotenze, kardiogenní šok, manifestní srdeční insuficience

Lze kombinovat s jinými antianginozními, antihypertenzními látkami

Nitroglycerin

(glyceroli trinitras)

Skupina: organický nitrát, nitrovazodilatátor

Účinek: uvolňují NO à aktivace proteinkinázy G à snížení koncentrace Ca à relaxace hladkého svalu

Dilatace cév (à pokles TK, ↓ spotřeby O2 myokardu) i koronárek, zvýšení kolaterálního průtoku, stabilizace ateromových plátů

Užití: prevence záchvatů anginy pect., akutní srdeční selhání

FKinet: sublinguální resorbce za 1 min, účinek 20-30 min

Podávání: sublinguálně, sprej, náplast i tablety, i.v. akutně při srdečním selhání (odlehčení práce)

NÚ: často bolesti hlavy, palpitace, pokles TK s tachykardií až ortostatická hypotenze. Snadný vznik tolerance (vyčerpání sulfhydrylových skupin) à prevence-vynechat na noc

KI: šok, hypotenze

 

Noradrenalin

Skupina: neselektivní sympatomimetikum

Účinek: stimulace α- (àvazokonstrikce) i β- (àmyokard) adrenergních receptorů, přednostně však α-receptory.

Stimulace myokardu, ↑ systol.TK, ↑ periferní rezistence, ↑ diastol.TK. Po prudkém ↑TK reflexně bradykardie

Užití: vazokonstrikční přísada k lokálním anestetikům, vzácně jako periferní analeptikum při šoku (vhodnější je dopamin a dobutamin)

FKinet: T½=2min

Podávání: pomalá i.v. infuze (0,1mg/10kg během 1-2h). Nesmí být náhle přerušeno pro riziko hypotenzní reakce!

KI: arytmie, hypertenze, ateroskleróza, současná terapie IMAO