Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva P

24. 6. 2010

Propafenon

ANTIARYTMIKUM, třída IC

MÚ: blokuje rychlý sodíkový kanál, snižuje strmost AP ve fázi 0, primárně zpomaluje vedení vzruchu, malý vliv na repolarizace

I: paroxysmální supraventrikulární tachykardie (firbilace), život ohrožující komorové arytmie

NÚ: anticholinergní působení, negativně inotropní, negativně dromotropní úč., proarytmogenní; GIT potíže, poruchy vizu, kovová chuť v ústech

KI: srdeční nedostatečnost, výrazná hypotenze, bradykardie, poruchy iontové rovnováhy

 

Paracetamol

Skupina: NSPZL, anilinový derivát

Účinek: analgetický (nepřímo působí na 5-HT3-receptory v míše), antipyretický (inhibice cyklooxygenázy v hypotalamu), bez protizánětlivého působení. Trochu slabší než ASA

Užití: Vhodné v pediatrii

FKinet: rychle a dobře resorbován z GIT

Podávání: p.o., rekálně, ale i injekčně. Dávky 0,5-1g několikrát denně = bezpečné.

NÚ: Vzácné, menší než u ASA (především u GIT). Nebezpečné dlouhodobé podávání vysokých dávek. Akutní intoxikace (nad 10g)à nekróza hepatocytů, renální tubulární nékróza, hypoglykemické koma.

Na rozdíl od ASA neovlivňje krevní srážlivost, lepší GIT snášenlivost

Pethidin

Skupina: Opioidní analgetikum, syntetické

Účinek: ve srovnání s morfinem – nižší analgetická účinnost, kratší délka účinku.

Přednost: slabší útlum dechového centra a chybění spastického účinku na hladké svalstvo. Nepůsobí antitusicky.

Užití: V předoperační péči, u IM a jiných svalových bolestech

viz. Morfium

Prednison

Skupina: Syntetický glukokortikoid (=Kortikosteroid)

Účinek: vazba na specif.steroidní rec. v cytoplazmě ve všech tkáních à ovlivnění proteosyntézy (některé proteiny ↑, jiné ↓). Metabolické úč.: ↓ utilizace glukózy, ↑ glukoneogenese à hyperglykémie à ↑ sekrece inzulinu à ↑ ukládání glykogenu v játrech. Dále ↑ katabolismus (zejména svaly), redistribuce tuku (Cushing); Protizánětlivé a imunosupresivní úč.:velmi silná inhibice jak časné manifestace zánětů (všech typů), tak pozdních proliferativních příznaků, ale bohužel i hojivých a reparativních procesů.

Mineralokortikoidní úč.: retence Na, a deplece K. Úč. na krev a lymf. systém.: ↓ cirkulujících lymfocytů a eozinofilů (přesun do k.dřeně, sleziny, lymf.uzliny),↑ trombocyty, ↑ erytrocyty, ↑koncentrace hemoglobinu, Úč. na ledviny, kardio -vask. systém, CNS, GIT, metabolismus kostí, vývoj plodu

Užití: asthma (inhalačně), autoimunní onemocnění, po transplantacích, revmatoidní artritida, substituční terapie

Podávání: p.o., parent., lokálně (aerosol,oční,nosní kapky, krémy)

NÚ: riziko infekce, porucha reakce na stres, poškození glukózové tolerance, psychické změny, deprese, suicidum, svalová slabost, metabolické NÚ. Lok.aplikace = minimum systémových NÚ

KI: osteoporóza, vředová choroba, virové infekce, M.G Cushing

Progesteron

Skupina: Ženský pohlavní hormon, Gestagen     

Účinek: Fyz. ovlivňuje 2 polovinu cyklu a graviditu. Přostřednictvím steroidních receptorů. Převádí endometrium do sekreční fáze, ↑ vazkosti cervikálního hlenu, ↓ kontraktility myometria. Potlačuje účinky estrogenů. ↓ sekreci LH a FSH, ↑ tělesnou teplotu, ↑ sekreci inzulinu, ↑ ukládání glykogenu do jater, ↑ natriurézu (antagonista aldosteronu v tubulech)à ↑sekrece aldosteronuàsekundárně retence sodíku a vody. V CNS působí tlumivě.

Užití: při amenorei z nedostatku endogenního progesteronu, při asistované reprodukci (p.o.,vaginálně)

FKinet: T½=5min, first pass ef.=100%!

Podávání: i.m.

NÚ: ↓HDL/LDL!, edémy, potlačuje libido, vyvolává napětí prsů (↑alveolární proliferace), interakce (P450)

Tvořen v corpus luteum, v placentě.

Propofol

Skupina: Celkové anestetikum, intravenózní, nebarbiturátové

Účinek: Zvýšení prahu dráždivosti

Rychlá indukce celkové anestézie (pak pokračujeme inhalačními celkovými anestetiky), krátký účinek

Užití: u vetších dětí a u dospělých k úvodu do anestezie, jako monoanestetikum ke krátkým výkonnům, jako součást doplňované anestezie, k sedaci v průběhu lokální anestezie, v resuscitační péči, jako základ analgézie v onkologii

Podávání: i.v.

KI: porfirie

Monoanestezie se většinou nepoužívá, nutná kombinace

Zvýšená opatrnost u kardiovaskulárních onemocněních a cukrovce!

Nezvyšují nitrolební ani nitrooční tlak

Přijatelné i u pacientů s dispozicí k maligní hypertermii

Pyridoxin (vit.B6)

Skupina: Vitamin rozpustný ve vodě

Účinek: koenzym v metabolismu proteinů, reguluje neuromuskulární dráždivost

Hypovitaminóza: ↓ tvorba GABA (mediátor tlumivých synapsí v CNS) à riziko epileptických záchvatů, křeče, nevolnost, deprese, dále dermatitidy, polyneuritidy, anémie

Může vzniknout po tuberkulostatiku INH

Užití: základ pro syntézu nootropik

Denní potřeba: 2 mg

Pyrvinium

Skupina: Antinematodikum, bazické kyanidové barvivo

Užití: lék volby u enterobiózy [Enterobius vermicularis, Oxyurius, roup dětský]

neúčiné proti nematodům

FKinet: neresorbuje se z GIT

Podávání: jediná perorální dávka po snídani, po 6-8 týdnech 2.dávka (paraziti z vajíček) à 95% účinost

NÚ: zanedbatelné, u 5% obtíže GIT

barví červeně stolici a prádlo

Je doporučeno léčit i ostatní členy domácnosti / kolektivu