Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva R

24. 6. 2010

Ramipril (Tritace®)

ACEI, hypotenzivum

MÚ: sníží koncentraci cirkulujícího ATII, snižují degradaci bradykininu à vazodilatace, tlumí sympatikus, zlepšuje funkci endotelu, snižuje hypertrofii svalových buněk, tlumí fibrotické procesy a snižuje koncentraci t-PA

à pokles afterladu i preloadu, pokles plnících tlaků a srdeční dilatace à zvýší srdeční výdej a prokrvení orgánů à zlepší diurézu a vylučování Na

FK: nástup účinku po 1-2h, trvá 24h, max. účinek po 3-4 týdnech

I: hypertenze, městnavá srdeční nedostatečnost, zlepšení prognózy u IM s projevy srdeční nedostatečnosti, prevence při ICHS, CMP v anamnéze, ICHDK (+ u diabetiků); léčba počínající nebo rozvinuté glomerulární nefropatie

KI: gravidita, laktace, stenóza bilat. stenóza a. renalis, kardiogenní šok, hyperkalémie

NÚ: kašel, angioneurotický edém, hypotenze, zhoršení renálních funkcí, hyperkalémie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risperidon

ATYPICKÉ ANTIPSYCHOTIKUM, SDA (serotonin dopamine agonist)

MÚ: blokuje převážně D2-rec, 5HT2-rec a α1-rec

FK: t/2=3h, p.o.

I: schizofrenie + pozitivní příznaky nebo negativní symptomy, zmírňuje symptomy afektivity, adjuvantní léčba manických fází

KI: relativní – stavy intoxikace tlumivými látkami, Parkinsonova nemoc…

NÚ: lehké CNS příznaky, neostré vidění, poruchy erekce, poruchy ejakulace, lehké GIT potíže, extrapyramidové projevy, hypotenze, zvýšení hmotnosti, mírná agranulocytóza

 

Ranitidin

Skupina: H2-antihistaminikum

Účinek: Kompetitivní antagonista histaminu na H2-receptorech

Vysoce selektivní – působí jen na žaludeční sliznicià tlumí sekreci HCl (bazální, noční i stimul.) i pepsinu

Užití: Vředové choroby GD, sekundární peptické vředy, hyperacidita, reflux. esofagitida, dráždivý žaludek, terapie a profylaxe gastropatie spůsobené NSPZL, hemoragické gastropatie.

FKinet: neproniká do CNS

Podávání: p.o. 1-2 denně

NÚ: minimální

Retinol

Skupina: Dermatologikum, Retinoidy (deriváty vit. A)

Účinek: Ovlivňují buňěčnou proliferaci a diferenciaci, imunitní reakce, zánět, produkci mazu (↓). Působí přes nukleární receptor.

Užití: Terapie acne, poruchy keratinizace (psoriáza…)

Podávání: lokálně, v těžkých stavech p.o.

NÚ: teratogenní (nutná p.o. antikoncepce!), fotosenzibilizační

KI: acne rosacea, dermatitidy, těhotenství, laktace, děti do 12 let, opalování

Rifampicin

Skupina: Ansamycinové antibiotikum

Účinek: inhibice syntézy bakt. nukleových kyselin

Širokospektrý - bakterie, chlamydie, legionely, mykobakterie

Staphylococcus aureus (včetně meticilin/oxacilin rezistentních kmenů), Staphylococcus epidermis, Neiseria meningitidis, Haemophilus influenzae

Užití: Zejména u tuberkulózy, dále endokarditidy, osteomyelitidy, legionely. Vetšinou v kombinaci s jiným ATB

FKinet: distribuce i do cerebrospin. tekutiny, metabolizuje se v játrech, vylučuje se žlučí

Podávání: p.o., po 8 hodinách

NÚ: hepatotoxicita, potencuje P450 à řada interakcí

Barví moč, sliny, slzy a pot oranžově

Rezistence vzniká velmi rychle (už během léčby) – vhodné kombinovat s dalšími ATB

 

 

Roxithromycin

Skupina: Makrolidové antibiotikum

Účinek: bakterostatický - inhibice proteosyntézy

G+ i G- bakterie, anareoby (s vyjímkou Bacteroides fragilis), intracelulární patogeny (chlamydie, mykoplazmata) a spirochety (včetně Borelia burgdoferi - lymeská borrelióza)  Účinek nezávislý na koncentraci

Užití: na intracelulární patogeny

Lék 1. volby u mykoplazmatické pneumone. Léčba legionelové pneumonie, kampylobakterové infekce, chlamidiové pneumonie a konjuktivitidy, chlamidiové infekce pánve v těhotenství, profylaxe a léčba černého kašle a záškrtu, bacilární angiomatóza, Ureaplasmová uretritida, arcanobacteriová faryngitida, corynebacteriová erythrasma, isosporiáza

FKinet: nemetabolizuje se, vylučuje se nezměněn stolicí (53%) a močí (8%), lepší absorbce a tolerance než u erytromycinu, neproniká do cerebrospinální tekutiny

NÚ: Špatná GIT tolerance

KI: přecitlivělost, poruchy fce jater