Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva S

24. 6. 2010

Salmeterol

Dlouhodobě účinné β2-mimetikum, ANTIASTMATIKUM, bronchodilatanc

-           účinek trvá 12h, inhalační podání

NÚ: ojediněle tremor, subj. palpitace, cefalgie, zřídka arytmie, tachykardie

 

 

Sertralin

SSRI, antidepresivum

MÚ: inhibice zpětného vychytávání 5HT à zvýší EC koncentraci v synaptické štěrbině; nejselektivnější, žádná afinita k 5-HT, D, H,…receptorům

FK: t/2=1,5 dne, vylučuje se močí nezměněn

NÚ: nejvíce během 1. - 2. týdne léčby, nauzea, sucho v ústech, ospalost, poruchy ejakulace, závratě

·         serotoninový syndrom – zejména v kombinaci s iMAO

KI: iMAO + interval po vysazení

Simvastatin

STATIN, inhibitor syntézy cholesterolu a VLDL, inhibitor HMG-CoA-reduktázy

MÚ: inhibice sy cholesterolu à vyšší exprese LDL-receptorů à rychlejší odstranění LDL z oběhu

FK: mtb. v játrech, exkrece žlučí, nejvyšší konc. v plazmě za 2-4h

NÚ: GIT potíže, bolesti hlavy, myositis, zvýšení transamináz

KI: jaterní onemocnění, těhotenství

I: LDL – hypercholesterolémie, hyperlipidémie, ICHS

 

 

Sumatriptan (Imigran®)

ANTIMIGRENIKUM, agonista 5-HT1-rec.

MÚ: zprostředkovávají vazokonstrikci intrakraniálních cév včetně AV anastomóz, snižuje dráždivost n.V a uvolňování neuropeptidů ze senzorických vláken

FK: p.o. se obtížně resorbuje, lze podat i i.v., nazálně

I: k okamžité úlevě od migrény nebo cluster headache

KI: ICHS, Prinzmetalova angina, nekontrolovaná hypertenze, CMP v anamnéze, iMAO, ergotamin, sinutramin

NÚ: pocit horka, nauzea, parestezie, rush, pocit tlaku na hrudi

 

Salbutamol

Skupina: β2-sympatomimetikum, krátkodobé

Účinek: relaxace svaloviny bronchů àdilatace, blokáda uvolňování histaminu a leukotrienů

Užití: bronchiální asthma

Podávání: inhalační, p.o., jen akutně, nepodávat dlouhodobě

V kombinaci s kortikosteroidy à zesílení účinku

Síran železnatý

Skupina: Látky používané při poruchách krvetvorby

Užití: Anémie z nedostatku železa

Podávání: v enterosolventních tabletách, i parenterálně

NÚ: dráždění sliznice GIT à nausea, zvracení, průjem, zácpa. Předávkoání à nekróza mukózních buněk, jaterních bb., chronicky sekundární hemosideróza. Antidotum=deferoxamin

- Celkové množsví železa v těle 2-6g (50mg/kg u mužů, 40g/kg u žen).

- Dystribuce: erytrocyty 70%, feritin 24%, myoglobin 4%, enzymy 2%

- Denní ztráty: 0,5-1,0mg/den (při menstruaci až 2 mg/den)

- Denní příjem: 15-20mg, z toho se absorbuje 0,5-2mg

- Přirozený zdroj: zelenina, absorbuje se poze dvojmocné železo, trojmocné je redukováno HCl, rychlost absorbce řízena poměrem apoferitin / feritin

Spironolakton

Skupina: Kalium šetřící diuretikum, inhibitor aldosteronu

Účinek: ve sběrných kanálcích

Inhibuje receptor aldosteronu à uzavření sodíkových kanálů à ↓ aktivity Na-pumpy à omezení vstupu K z krve do buňky à ↓exkrece K do lumen.

Snižuje činost protonových pump à ↑rozvoj metabol.acidózy

Užití: Kombinace s kličkovými a distálními diuretiky -à zabránění vzniku hypokalémie. Výhodný u jaterní cirhhózy a u primárního hyperaldosteronismu.

Podávání: p.o. i i.v.

NÚ: hyperkalémie, metabolická acidóza, u mužů gynekomastie, poruchy potence, u žen virilizace a mastodynie

Opatrně př podávání léků zvyšujících hladinu draslíku – ACE inhibitory, blokátory receptorů 1 pro angiotenzin II, nesteroidní antirevmatika, adrenergní β-blokátory

Streptokináza

Skupina: Neselektivní fibrinolytikum

Účinek: nepřímo působící aktivátor plasminogenu,àplasmin Plasmin vede k degradaci fibrinu

Užití: lýza akutního embolu nebo trombu, zejména IM, dále hluboké žilní trombózy, masivní plicní embolie aj.

FKinet: T½=20 minut

Podávání: i.v., intrakoronárně

NÚ: krvácení, alergické reakce, horečka, po opakovaném podávání riziko anafylaktického šoku

Prevence alergické reakce à před aplikací podat bolus hydrokortisonu

= neenzymatický protein z β-lytických streptokoků

Je antigenní!

 

Suxamethonium

(Sukcinylcholin )

Skupina: Periferní depolarizující myorelaxancium

Účinek: 2 fáze: 1) Stimulují NM-receptor jako acetylcholin a tím vyvolávají depolarizaci nervosvalové ploténky à kontrakce, avšak trvání je delší, přetrvávající depolarizace vede ke ztrátě elektrické dráždivosti (depolarizační blokáda)

2) depolarizace se zmenšuje, avšak membrána nemůže být znova depolarizována (desenzibilizace na ACTH) à relaxace

Užití: při intubaci, při repozici kostí, kloubů

FKinet: efekt je několikaminutový

NÚ: po relaxaci bolesti svalů

KI: suxamethonium + halothan à riziko maligní hypertermie!