Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva T

24. 6. 2010

Timolol

NESELEKTIVNÍ β-BLOKÁTOR BEZ ISA, ANTIGLAUKOMATIKUM, oftalmologikum

I: snížení nitroočního tlaku, glaukom s otevřeným úhlem

KI: astma, srdeční selhání, CHOPN, sinusová bradykardie, AV-blok 2,3, těžká alergická rinitida, dystrofické poruchy čočky

NÚ: nejasné vidění, bolesti oka, konjunktivitida, rohovková anestezie, přechodně deprese, ztráty paměti, hypotenze, synkopa,….

 

 

Tramadol (Tralgit®, Tramal®)

OPIOIDNÍ ANALGETIKA (atypické)

MÚ: nízká afinita k µ-receptorům, na analgetickém působení se podílí neopioidní mech. – blokáda reuptakeu NA, 5HT à aktivace descendentních drah

FK: délka úč. 4-6h, možnost p.o., i.v., t/2=6h

I: střední až silné bolesti

KI: akutní intoxikace látkami ovlivňující CNS, rel. u jaterního nebo ledvinného selhání

NÚ: velmi malý – prakticky nevyvolává obstipaci/netlumí DC

 

Tamoxifen

Skupina: Antiestrogen

Účinek: Zvyšují vylučování gonadotropinů (inhibice účinků estrogenů na hypofýzu). Antagonista estrogenových receptorů, ale sám velmi slabou aktivitu. Stimulují ovulaci, zvyšují fertilitu žen, inhibují růst hormonálně dependentních buňek karcinomu prsu.

Užití: léčba karcinomu prsu žen v menopauze, stimulace ovulace

FKinet: T½=7dní

Podávání: p.o. ve formě tamoxifen citrátu

NÚ: projevy deficitu estrogenů typu klimakterického syndromu, flebotrombóza, dlouhodobě retinopatie či poškození rohovky

Teofilin

Skupina: Bronchodilatans, psychostimulans, metylxantin

Účinek: bronchodilatace, stimulace dechového centra, stimulace CNS, zvýšení chrono- a inotropie, vazodilatace v plicích, koronárkách a v ledvinách. Zlepšuje mukociliární clearanci, slabý diuretický účinek, zvýšuje sekreci HCl v žaludku, tlumí pozdní astmatickou fázi

Užití: těžké formy perzistujícího astmatu, terapie CHOPN

FKinet: T½=9h (4-24h!)

Podávání: p.o., retardované formy

NÚ: Při předávkování nespavost, bolest hlavy, nauzea, zvracení, tachyarytmie, iritabilita, svalový třes až křeče.

KI: IM, těžší hypertenze, anxiózní stavy, hypertyreóza, dekompenzovaný glaukom, 1.trimestr gravidity, laktace, epilepsie, děti do 6 měsíců

Testosteron

Skupina: Mužský pohlavní hormon, androgen

Účinek: sek.pohl.znaky, zvyšuje libido, vaskularizaci kůže, ↑retenci sodíku a vody, anabolický účinek

Užití: u hypogonadismu mužů, při zpoždění puberty, při postmenopauzální osteoporóze, výjimečně u metastazující rakovině prsu a u mastodynie, jako anabolikum

FKin: ve tkáních metabolizován na androgenní dihydrotestosteron a estrogenní metabolity

Podávání: i.m.

NÚ: dlouhodobé užívání potlačuje smermatogenezi

KI: karcinom prostaty a pokročilejší hyperplazie prostaty

Tvorba ve varlatech pod vlivem FSH a LH

Tetracyklin

Skupina: Tetracyklinové antibiotikum

Účinek: inhibice syntézy bílkovin

Široké spektrum, G+ i G- bakterie, mykoplazmata, chlamidie, spirochety.Avšak mnoho kmenů G+ koků (staf., strep.,pneu.), gonokoků, Bacterioides fragilis a většina G- anareobních tyček je rezistentních!

Užití: 1.volba u rickettsií, ehrlichiií, chlamidií (psitakóza, trachom, záněty pánevní oblasti, uretritidy, lymfogranuloma venereum), brucel, u eradikace helicobacter pylori

Dále lymeská borelióza, granuloma inguinale, leptospiróza, tularémie, antrax, legionely, nekomplikovaných zánětů močových cest, žlučových infekcích, schigelózy, cestovních průjmů, cholery, acne vulgaris, tularemie, moru

FKinet: p.o. neúplná absorbce, lépe nalačno. Nepodávat současně s antacidy, mlékem. Proniká placentou. Koncentrace v žluči (enterohep.oběh), vylučuje se převážně ledvinami.

NÚ: vysoký výskyt, ukládání do kostí, poškození skloviny s diskolorací, fototoxicita, potíže GIT

KI: těhotné a kojící ženy, děti do 8 let

Thiamin (vit B1)

Skupina: Vitamin rozpustný ve vodě

Účinek: účastní se metabolismu cukrů (zvláště v CNS), kofaktor pro aerobní dekarboxylaci pyruvátu a ketoglutarátu

Užití: hypovitaminózy, neuritidy, roztroušená skleróza, psychické poruchy, při terapii chemoterapeutiky, která potlačují střevní flóru syntetizující vitaminy skup. B

Potřebná denní dávka: cca 1,5 mg

Hypovitaminóza: únava, podrážděnost, nechutenství, nemoc beri-beri, neuritidy (neuritická, encefalická a kardiální forma) nedostatečnost P srdce à edémy, plicní městky, arytmie

Zdroj: obilné produkty, maso (zejména vepřové)

Thiopental

Skupina: celkové intravenózní anestetikum, barbiturát

Účinek: Zvýšení prahu dráždivosti

Rychlá indukce celkové anestézie (pak pokračujeme inhalačními celkovými anestetiky), krátký účinek

Užití: u vetších dětí a u dospělých k úvodu do anestezie, jako monoanestetikum ke krátkým výkonnům, jako součást doplňované anestezie, k sedaci v průběhu lokální anestezie, ke zvládnutí křečí, jako základ analgézie v onkologii

Podávání: i.v.

KI: porfirie

Monoanestezie se většinou nepoužívá, nutná kombinace

Zvýšená opatrnost u kardiovaskulárních onemocněních a cukrovce!

Možno aplikovat i v ranných fázích gravidity.

Nezvyšují nitrolební ani nitrooční tlak

Přijatelné i u pacientů s dispozicí k maligní hypertermii

Tokoferol (vit.E)

Skupina: Vitamin rozpustný v tucích

Účinek: nejasný, silné buněčné antioxidans, roborans

Podporuje metabolické pochody, růst

Užití: u neplodnosti, habituálních potratů, poruch trofiky sliznic a kůže.Brání stárnutí, nádorovému bujení, podporuje zárodečnou tkáň

Potřebná denní dávka: cca 20 mg

Hypovitaminóza: poruchy metabolismu, zhoršení permeability cév, sterilita, poruchy růstu, svalová dystrofie, poruchy nervového systému

Zdroj: rostlinné oleje, libová masa, vejce, ovesné vločky, zelenina

Tolbutamid

Skupina: Perorální antidiabetikum 1. generace, derivát sulfonylmočoviny

Účinek: stimulace sekrece inzulinu B-buňkami pankreatu, i zvýšení citlivosti tkání k inzulinu (po delší době)

Užití: Diabetes 2 typu (NIDDM) – lék 1. volby

FKinet: Vysoká vazba na plazm. bílkoviny (àčetné interakce s jinými léky), malý distribuční objem (nutná titrace dávek!), metabolizován v játrech, vyloučení močí, žlučí, stolicí

Podávání: p.o.

NÚ: dobře snášeny, hypoglykémie, interakce, zvýšení chuti k jídlu, nevonost, bolesti hlavy, fotosenzitivita, retence vody

KI: zhoršená fce jater a ledvin

Nutné částečné zachování β-buněk pankreatu

Dnes se používají jen antidiabetika 2.a 3. generace

Vysoký interakční potenciál!

Trimekain

Skupina: Antiaritmikum Ib (s nízkým účinkem); Amidové lokální anestetikum

Účinek: blokáda sodíkového kanálu, neovlivňuje rychlost nárůstu akčního potenciálu ve fázi 0, zkracuje trvání AP a refrakterní fáze, neovlivňuje automacii sinusového uzlu, potlačuje automacii komorových center

Užití: akutní stavy komorových arytmií, nestabilní angina pectoris, infarkt myokardu; všechny typy lokální anestézie

FDynamika: rychlá blokáda Na kanálu

Podávání: i.v.

NÚ: toxicita à zmatenost, křeče, bezvědomí, hypotenze, bradykardie, kardiogenní šok

KI: hypovolémie, hypotenze, bradykardie, kardiogenní šok