Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva V

24. 6. 2010

Valproát sodný

Skupina: Antiepileptikum, derivát kys.valproové

Účinek: zvyšuje GABA v mozku a jiné účinky

Užití: všechny typy epilepsie

FKinet: T½=15h, močí vylučován jako glukuronid

Podávání: p.o., dobré vstřebávání z GIT

NÚ: minimální, ztráty vlasů, nárůst tělesné hmotnosti, hepatotoxicita (kontrolovat AST), teratogenní

KI:

Nemá hypnosedativní účinky, neovlivňují duševní činost

Vankomycin

Skupina: Glykopeptidové antibiotikum

Účinek: bakterostatický na G+ a anareoby (s gentamicinem baktericidní). Působí na multirezistentní stafylokoky a enterokoky

Užití: Staphylococcus aureus, koaguláza negativní stafylokoky včetně kmenů rezistentních k oxacilinu (meticilinu), enterokoky (entrococcus faecalis, faecium aj.), Streptococcus pneumoniae (včetně multirezistentních kmenů), Streptococcus pyogenes, streptokoky skupiny B, C a G, viridující streptokoky, Listeria monocytogenes, Corynebacterium diphteriae, Corynebacterium jeikeium, Clostridium difficile

FKinet: T½=6h

Podávání: i.v. (p.o. se nevstřebává- u enterokolitidy)

NÚ: ototoxický, nefrotoxický, syndrom „rudého muže“, nausea, tinnitus, poškození ledvin, tromboflebitidy aj. Toxicita se zvyšuje po diuretikách, aminoglykosidech, kolistinu aj.

Vápník

Převážně v kostech, plazmatická koncentrace Ca=2.2-2.6 mmol/l, v buňce až 10000x nižší

Parathormon- ↑ reabsorbci Ca v dist.tubulu, mobilizuje vápník z kostí, ↑ vstřebávání z GIT, ↑ exkreci fosfátů ledvinami, stimuluje tvorbu kalcitriolu

Kalcitonin- oponent parathormonu, inhibuje kostní resorpci, ↑ vyučování Ca i fosfátů ledvinami.Terapie lososím kalcitoninem

Vitamin D- (v játrech à 1α,25-dihydroxycholekalciferol), ↑ vstřebávání Ca i fosfátů ze střeva, mobilizace vápníku v kostech, ↑ reabsorbce ledvinami

Užití: Při osteoporóze (p.o.: uhličitan, hydrogenfosforečnan vápenatý; i.v.: glukonan vápenatý, chlorid vápenatý)

Podávání: p.o., i.v. (paravenózně způsobuje nekrózy!), nesmí se mísit s jinými léčivy

NÚ: v průběhu aplikace pocit tepla, nauzea, zvracení, srdeční arytmie

KI: při hyperkalcémii, při léčbě digitalisovanými glykosidy, při těžších poruchách ledvin

Vazopresin (ADH)

Skupina: Vazokonstrikční látka

Účinek: Antidiuretický a vazopresorický, působí na specifické receptory v ledvinách (↑resorbci vody, ↓osmolalitu plasmy)

Užití: používá se syntetický Desmopresin a další (delší T½)

Terapie diabetes isipidus, po operacích hypofýzy, enuresis nocturna, dif.diagnostika polyurií

FKinet: Vazopresin T½= 10min, Desmopresin T½=75min

Podávání: nasálně, sublinguálně, případně p.o. či i.v.

NÚ: při správném dávkování málo, dyspeptické potíže, abdominální koliky. I.v. podání - spazmy koronárek, změny TK, bronchospazmus ad.

KI: početné interakce s jinými léky

Uvolňován zadním lalokem hypofýzy

Verapamil

Skupina: blokátor Ca2+-kanálů I.gen, non-dyhydropiridin

Účinek: Blokáda napěťově řízených Ca kanálů typu L (pomalý) (àblokáda vstupu Ca do buňky), působí přednostně na myokard

·          zpomalení sinus. rytmu a snížení rychlosti vedení převod.syst.

·          negativní ino-, chrono-, dromotropní účinek

·          vazodilatace až při vysokém dávkování

·          snížení rezistence koronárních cév

Užití:

*Antiarytmikum IV.třídy- supraventrikulární a komorové tachykardie

*Hypotenzivum (regrese hypertrofie myok., nemají metabolické NÚ, ale zvýšení kardiovaskulární mortality!?)

*Alternativa β-blokátorů (prevence po IM, stenózy po angioplastice)

FKinet: vysoký first pass efekt, působí rychle a několik hodin

Podávání: p.o., i.v.

NÚ: Zácpa, perimaleolární otoky, bolesti hlavy, manifestace srdečního selhání s bradykardií

KI:  poruchy síňokomorového převodu, srdeční nedostatečnost, současné podávání β-blokátorů či digoxinu

Lze kombinovat s jinými antianginozními, antihypertenzními látkami

Vinkristin

Skupina: Cytostatikum, inhibitor mitózy

Účinek: Poškozuje strukturu a tvorbu mikrotubulů („mitotické jedy“). Vazbou na tubulin ruší funkci dělícího vřeténka

Užití: Nepostradatelná součást mnoha cytostatických kombinací

 

Vitamin K

Skupina: Vitamin rozpustný v tucích

Účinek: Nutný pro syntézu hemokoagulačních faktorů (játra)

Užití: Profylaxe a terapie krvácení při koagulopatiích a jako antidotum při předávkování p.o. antikoagulanciemi.

Menadiol – syntetický derivát, indikace při sekundárních hypoprotrombinémiích