Choď na obsah Choď na menu
 


104. VITAMINY

24. 6. 2010

=látky nezbytné pro fyziologické funkce organismu ( tělo je nedovede syntetizovat/nebo jich syntetizuje nedostatečné množství, nutný přívod potravou, hotových/prekursorů )

fce: kofaktory enzymů

-indikace podání: substituce v případě nedostatku / profylaxe nedostatku / jako léčivo

-některé hypervitaminózy mohou vyvolat toxické stavy ( vit. A,D )

 

VITAMINY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH

-resorbce ze střeva v závislosti na neporušené resorbci tuků

-lze se jimi předávkovat ( kumulují se v organismu !)

vitamin D ( = kalciferol )

=několik steroidních látek ( vznikají ze steroidních provitaminů )

fce: regulace Ca2+ homeostázy

D3=cholekalciferol: DDD = 5µg

vitamin E ( = tokoferol )

fce: antioxidant

- sklad v játrech ( vyloučen játry a močí )

DDD = 10- 15 µg

užití: terapie v mg ( neplodnost, astenie, atrofie, neurologická degenerativní onem.,adjuvans u endokrinních chorob, dermatologie )

vitamin K ( = fylochinon )

-tvořen střevními bakteriemi, v potravě

deficit: při snížené fci jater, onemocnění žlučových cest, poruchy střevní flory/resorbce tuků

             dojde ke ↓ tvorbě koagulačních faktorů v játrech ( II,VII,IX,X )

užití: antagonizuje účinek perorálních antikoagulancií ( ty blokují epoxidreduktázu a brání tím vzniku koagulačních faktorů )

          podání 2 dny před porodem

vitamin A ( = retinol )

-je to výchozí látka pro funkční purpur v oku retinal ( = aldehyd retinolu ), retinal vázán na opsin = rodopsin ( v tyčinkách v oku ), fce rodopsinu: fotoreceptor

funkce: součást fotoreceptoru, bb.regulace a diferenciace

deficit: poruchy vidění ( šeroslepost ), xeroftalmie, atrofie potních žlaz, průjmy, poruchy

             tvorby a růstu kostí

-provitamin: -karoten ( zelenina )

-retinol:obsažen v živočišných tkáních ( játra )

-ukládání pomocí vit.E v játrech ( vyloučen močí a stolicí )

-prochází placentou, do mat.mléka

LI: vit.A + tetracykliny = riziko intrakraniální hypertenze

DDD = 800 µg

-těhotné ženy by neměly dávku překračovat ( teratogenní pro plod!!! )

VITAMINY ROZPUSTNÉ VE VODĚ

-nezbytný jejich příjem, tolik se neskladují ( x B12 se ukládá v játrech )

vitaminy skupiny B

vitamin B1 ( = thiamin )

zdroj: neloupaná rýže, kvasnice

fce:koenzym karboxylázy

deficit: Beri-Beri

             nedostatečné odbourávání ketokyselin ( pokud jsou hlavním zdrojem E sacharidy,

            alkohol ) – poškození periferních nervů, insuficience myokardu/artmie/Korsakovova

            psychóza

-vyloučení do moči

DDD = 1-2mg

benfotiamin = derivát thiaminu rozpustný v tucích

vitamin B2 ( = riboflavin )

zdroj:mléko, maso, zelenina

-tvořen střevními bakteriemi ( přebytek vyloučen do moči )

fce: oxidoredukční procesy, součást enzymů

deficit: ragády koutků, záněty rtů, stomatitis, vazkularizace rohovky

DDD = 1-1,5mg

podání:deficit, dermatitidy

nicotinamid ( = vitamin PP )

zdroj:játra, maso, vejce, ořechy, luštěniny

fce:součást NAD ( NADP )

deficit: porucha kůže, sliznic, pelagra ( 3D = dermatitis, diarhea, demence )

DDD = 14-18mg

vitamin B6 ( = pyridoxin )

fce: koenzym dekarboxyláz AK/transamináz

        je to prekurzor pyridoxalfosfátu ( ten je třeba k syntéze porfyrinu )

deficit: křeče, kožní změny, nadbytek Fe2+ - nemůže být zabudováno do porfyrinu a vzniká

              sideroblastická anemie

DDD = 1,5 – 2 mg

vitamin B12 ( = cyanocobalamin )

zdroj: živoč.potrava

-komplex vitamin B12 + vnitřní faktor resorbován v distálním ileu

-sklad v játrech ( deficit se projeví za dlouho )

deficit: vzniká při atrofii sekrečních bb.žaludku/anaciditě ( bb.tvoří vnitřní faktor nutný pro

            správnou resorbci vitaminu )

fce: nutný pro tvorbu purinových a pyrimidinových bazí DNA

deficit: perniciózní anemie, neuro poruchy ( demyelinizace/degenerace neuronů ), poruchy

            dělení bb.

DDD = 1-3µg

kyselina listová

zdroj: syrové zelené listy, játra, ledviny

-syntetizována střevní mikroflorou

-prekurzor k.tetrahydrolistové ( fce: tvorba purinových/pyrimidinových bazí DNA )

deficit: neuro malformace

DDD = 1mg

-nemá se podávat při malignitách!!! ( stejně jako B12 )

kyselina panthotenová

fce:součást koenzymu A ( deficit CoA – neuromuskul.degenerace, insuf.kůry nadledvin )

DDD = 5 mg

deficit: bolesti prstů nohou a chodidel

dexpanthenol

-metabolizuje se na k.panthotenovou

indikace: při regeneracích, střevních atoniích, neuropatiích ( 100mg se rozpustí v ústech – podporuje léčbu zánětů HCD )

 

vitamin C ( = kyselina askorbová )

fce: antioxidant, účast na oxido-redukčních reakcích

        kofaktor hydroxylačních  a amidačních reakcí

        podíl na tvorbě kolagenu / ICmatrix/karnitinu

        význam pro růst tkání ( kosti, dásně, vazy, cévy )

        reakce na infekci, hojení ran, absorbce Fe z potravy

zdroj: ovoce a zelenina ( dost i v pepři!! )

-resorbce ze střeva, průchod placentou ( i do mat.ml. )

-nadbytek formou oxalátu do moči ( občas renální kalkulóza )

deficit: slabost, únava, bolest, otoky dásní, krvácení z nosu, skorbut, hemorhagická

            diatéza

-ovlivňuje testy: stanovení glc v moči/test na okultní krvácení ve stolici

-vit.C zvyšuje tkáňovou toxicitu železa

DDD = 60-80mg

indikace: deficit