Choď na obsah Choď na menu
 


107. HOMEOPATIE

24. 6. 2010

hodnocení a průkaz účinku léčiv – a)objektivní, b)subjektivní

RCT ( = randomized controlled trial ) – randomizace (= náhodný výběr pacientů )

         -kontrolovanost ( placebo efektu, předpojatosti )

-je základem EBM ( =medicína založená na důkazech ) – zaměřena na průměr, založená na důkazu

 

alternativní medicína homeopatie, akupunktura, osteopatie, Čínská medicína, byliny

 

homeopatie

= zakladatel: S. Hahnemann (1755-1843)

1/ princip podobnosti

Hahnemann si všimnul, že chinin ve vysokých dávkách vyvolává příznaky malárie, v nízkých d. vyvolává opak

 -látky vyvolávající určité patologické stavy mohou podobné stavy v nepatrných dávkách léčit (princip “Similia similibus curantur” = homeopatický zákon podobnosti

ředění :

- decimální D6 =10-6      1:10 ® 1:10 ®

- centesimální CH10 = 10-20  (CH dle Hahnemana) 1:100®1:100®

Při ředění nad 10-24  (C12) je již překročen Avogadrův limit, kdy v roztoku už není ani molekula ředěné látky

2/ princip “dynamizace

Čím zředěnější je přípravek, tím má být účinnější, pokud je přípravek při ředění správně protřepáván (kdy má docházet k tzv. dynamizaci)

Počet ředění je nazýván “potence”

-homeopatika obsahují: většinou žádnou účinnou látku, i když se z ní vychází:

minerály (např. rtuť, olovo, síra, fosfor, láva, červený korál)

rostliny (např. muchomůrka, ale i různé léčivky)

živočichy (např. mravenci, ambra z vorvaně, žlutá tělíska )

Homeopaté věnují značnou pozornost individualitě pacienta, jeho typu

Homeopatické granule i globule se podávají pod jazyk, kde se nechají zvolna rozplynout. 

Na homeopatický lék nesaháme prsty, k odpočítání granulí použijeme kalíšku

Je nutné, aby dutina ústní byla v okamžiku podávání homeopatik prosta všech cizích příchutí a příměsí (zbytky jídel, zubní pasta, káva, bonbóny, atd.).

Hlavní problém homeopatie: schází solidní objektivní průkaz účinku !!!

časté omyly dnešních homeopatů:

- myslí si, že účinek homeopatik je objektivně dokazatelný a poznatelný

- usilují o vědecké vysvětlení příčin účinku homeopatik

časté omyly odpůrců homeopatie:

- žádají přímé objektivní důkazy účinku               homeopatik

- myslí si, že to může být jen efekt placeba

Kdy homeopatii/ léčitelství

Jen pokud klasická medicína selhává – jako ultimum refugium,

případně  u některých tzv. „psychosomatických“ poruch

 

Rizika poznatelná rozumem

           zanedbání včasné diagnózy

           zanedbání objektivně účinné léčby

           regrese na magické myšlení

           nevyužití lidských schopností a možností (poznání, iniciativa)

Proč je homeopatie i léčitelství  tak populární (i ve vyspělých zemích)?

1. Lidé nejsou jenom racionální stroje, počítače (jak předpokládají někteří makroekonomové), ale rozhodují se i podle citových (a morálních) hledisek. Jestliže citová (nebo morální) hodnota něčeho (např. zdraví, život vlastní nebo nejbližších osob) převládne nad hodnotou hmotnou, racionální, rozhodují se citově  (eticky).

2. Lidé potřebují  naději.

Homeopaté (a léčitelé) zaplňují niku obrovské poptávky po naději

3. Lidé uznávají existenci tajemna, jsou sto ho pociťovat. Dokonce se zdá, že potřebují tajemno

4.  Homeopaté a léčitelé nezanedbávají vytvoření osobního terapeutického vztahu s pacientem

5. Homeopatie (a mnohé léčitelství) je velký obchod, vynikající zdroj zisku.

Homeopatie ani léčitelství nezatlouká existenci duchovních jevů. Homeopatie naopak staví na duchovních jevech, tajemnu.