Choď na obsah Choď na menu
 


108. LÉČIVA K TERAPII OBEZITY

24. 6. 2010

obezita =multifaktoriální porucha E bilance ( chronický příjem kalorií převyšuje výdej E )

             - zmnožení tukových bb. + nadměrné ukládání TAG

             - vzniká, pokud normální tělesná hmotnost stoupne o 20% ( kritériem je BMI )

             - příčiny: genové mutace ( β3adr.rec, rec.pro glukokortikoidy ), životní styl,

                            nedostatek fyzické aktivity, stresové přejídání, podání léků ( antipsych. ),

                             hypothyreóza, Cushingův sy, akromegalie, poškození hypothalamu

             - BMI norma = 18,5 – 24,9 ( nad 30 obezita 1.stupně ), dále dobrý objem pasu

             - objem pasu ( riziko: ženy nad 88cm, muži nad 102 cm )

              - sklony k obezitě dány ve 30-40% genetickými dispozicemi ( polygenní ) – př: gen

               ob ( = lep ) – mutace vede k přejídání, nadm.hromadění tuku ( produktem je leptin )

             - leptin se tvoří v tukové tkáni ( stimuluje tvorbu: glukokortikoidy, estrogeny, insulin )

               uvolněn do krve, vazba na transportní protein, do likvoru a vazba na leptinové rec. v

               CNS ( hypothalamus – 1) hl.neurony uvolňující neuropeptid Y = NPY, ten stimuluje

               příjem potravy a ↓aktivitu S, ↑ukl.tuku stimulací lipoproteinové lipázy ( tvorbu

               stimuluje hladovění, tlumí leptin, 2)stimulace pro tvorbu CRH - ↓příjmu potravy )

               +účinky leptinu u díky MSH a orexiny

 - problém vyspělého světa ( 10-20% dospělých, přibývá dětí )

              - spojená s vyšší mortalitou a morbiditou ( onemocnění srdce, cév, hypertenze, mtb

               poruchy – DM2.typu, hyperlipidémie, steatóza jater, onem.žlučníku )

syndrom X = DM2.typu, abdominální obezita, hypertenze, hyperTAGlémie ( = Reavenův mtb sy ), příčina je v hyperinsulinémii při insulinové rezistenci

+ často poruchy svalového a kosterního aparátu ( osteoartritida/ osteoartróza/spánková apnoe )

 

terapie:

-behaviorální intervence ( stravovací návyky, pohyb, pitný režim, prevence v dětství )

-farmaka – pro osoby s BMI nad 30 + behaviorální intervence

1)snížení příjmu E – podávání anorektik ( ovl.sytivost = proces vedoucí k ukončení příjmu E,

                                                                         sytost = nepřítomnost hladu po příjmu potravy )

-účinek anorektik – díky agonistickému působení ka katecholaminergní a serotoninergní sys.

2)zvýšení výdeje E

3)omezení využití přijatých živin

 

látky inhibující zpětné vychytávání NA + SE

sibutramininhibice vychytávání NA/SE/DO v hypothalamu v centrech regulujících příjem potravy, působí na β-adrenergní rec. ( stimulace termogeneze ), ↑pocit sytosti

-p.os, dobré vstřebání, first-pass efekt, metabolizuje se v játrech, podání 1x denně

NÚ: sucho v ústech, zácpa, nespavost

KO: kardiovazkulární onemocnění ( ↑KT a TF )

SSRI

fluoxetin, sertralin – antidepresiva III.generace, působí úbytek hmotnosti

 

sympatomimetická anorektika

phenterminpodobný NA ( v CNS sympatomimetický efekt – psychostimulans, potlačuje chuť k jídlu  - podání u hyperalimentační obezity se zvýšenou chutí k jídlu ), léčba 4-8 týdnů

-občas se přidávají Elsinorské prášky ( směs kofeinu a efedrinu ), anorexigenní jsou amfetaminy

léky působící na lipidový mtb

orlistat – ireverzibilně blokuje pankreatickou lipázu ( ↓absorbce tuků ), díky tomu ↓LDL,

                 ↓KT, p.os ( 5% se vstřebá, působí lokálně ve střevě ), vyloučen stolicí, podání 1x/d

               -NÚ: průjmy, flatulence, inkontinence stolice, bolesti břicha, malabsorbce vit. DEKA

léky ve vývoji:

centrálně působící: analogy leptinu, antagonisté rec. pro NPY/MCH, linitript, butanabid,

                                  agonisté β3-adrenergní rec.

perfierně působící: insulotropin – zpomaluje vyprazdňování žaludku a ↑c insulinu

                                 rimonabant – antagonista canabinoidních rec.

-chirurgie

– pro osoby s BMI nad 40 = bandáž žaludku