Choď na obsah Choď na menu
 


110. LÉČIVA PRO TERAPII INTOXIKACÍ

24. 6. 2010

-závisí na vyvolávající látce a na projevech poškození

cíl: zachránit život + omezit trvalé následky

-snaha zjistit vyvolávající látku ( sehnat krabičku, analýza ze zvratků )

akutní intoxikace = nutná hospitalizace

chronická intoxikace

-většina intoxikací se léčí symptomaticky ( jen několik toxických látek má specifická antidota )

symptomatická terapie: péče o dýchání

                                         zajištění tlaku a krevního oběhu

                                         výplach žaludku

                                         zábrana dalšímu vstřebávání  ( aktivní uhlí )

                                         eliminační techniky ( forsírovaná alkalická diuréza, hemodialýza,

                                                                           hemoperfuze )

anticholinergní

vyvolávají: antihistaminika, scopolamin, atropin, amanthadin, fenothiaziny, tricykl.antidepr.,

                   rulík zlomocný, muchomůrka červená

projevy: delirium s poruchou řeči, halucinace, tachykardie, suchost sliznic a kůže, chrapot,

               dilatace zornic, mlhavé vidění, myoklonus, zvýšená teplota, retence moči, ileus,

               hypertenze, křeče, choreatické pohyby, psychotické projevyy, respirační selhání,

               arytmie ( srdeční a oběhové selhání )

léčba: benzodiazepiny

 

sympatomimetické

vyvolávají: cocain, amfetamin, ephedrin, phencyklidin, nikotin, theofylin, kofein

projevy: hyperaktivita, halucinace, paranoia, tachykardie, hypertenze, hyperpyrexie, pocení,

               mydriáza, piloerekce, hyperreflexie, arytmie

léčba: benzodiazepiny

 

útlumový

vyvolávají: opiáty, barbituráty, benzodiazepiny, glutethimid, ethanol

projevy: stupor, koma, respirační deprese, mióza, hypotenze, bradykardie, hypotermie, plicní

               edém, ileus, hyporeflexie

léčba: naloxon ( opioidy ), flumazenil ( benzodiazepiny ), alkalizace moči ( barbituráty )

 

cholinergní

vyvolávají: organofosfáty, karbamátová insekticida, pilocarpin, fyzostigmin, muchomůrky

projevy: zmatenost, slabost, salivace, lakrimace, inkontinence, GIT křeče, zvracení, pocení,

              svalové záškuby, plicní edém,mióza, bradykardie/tachykardie, křeče

léčba: atropin

 

 

extrapyramidové

vyvolávají: haloperidol, fenothiaziny

projevy: choreatické pohyby, hyperreflexie, trismus, opistotonus, rigidita, třes

léčba: benzatropin

 

serotoninový

vyvolávají: antidepresiva, clomipramin, buspiron, mirtazapin, IMAO, lithium

projevy: průjem, nauzea, zvracení, kolikovité bolesti v břiše, třes, dysartrie, ataxie,

               zvýšený svalový tonus, tachykardie, hypertenze, hypertermie, mydriáza, zmatenost

léčba: lorazepam, β-blokátory

 

použití antidota: pouze u některých toxických látek ( princip: adsorbce škodliviny, vytěsnění

                             škodlivé látky z receptoru, urychlení rozkladu jedovaté látky, ovlivnění funk.

                             antagonistického systému )

 

INTOXIKACE                ANTIDOTUM               MECHANISMUS

                                                                                                                                            

anticholinergika         fyzostigminsulfát        inhibice ACHE

benzodiazepiny           flumazenil                   antagonismus účinku na GABA-A receptorech

digoxin                                   spec.protilátky            vazba a eliminace komplexů

etylenglykol                ethanol                       kompetice s alkoholdehydrog.a ↓tvorba tox.mtb

inhibitory ACHE          atropinsulfát               antagonismus na muskarinovém receptoru

isoniazid                     pyridoxin                     substituce pyridoxinu

kyanidy                       thiosulfát sodný         oxidace Hb na met Hb ( ten váže kyanidy )

methanol                    ethanol                       potlačení tvorby toxických mtb

metHb                         methylenová modř     redukce metHb na Hb

opioidy                        naloxon                       kompetitivní antagonismus na opioidních rec.

CO                              kyslík                          zásobení tkání kyslíkem

paracetamol               acetylcystein,methionin         zdroj SH-skupin

soli železa                   deferoxamin               tvorba netoxických komplexů

těžké kovy                   cheláty ( dimercaptol,penicilamin )   vznik kompletní chemické vazby