Choď na obsah Choď na menu
 


15. VÝZNAM KUMULACE A JEJÍ PŘÍČINY

25. 6. 2010

KUMULACE = hromadění léčiva a jeho metabolitů v organismu

příčiny: porucha exkrečních orgánů  ( ledvin – nízká clearance , jater ), porucha biotransformačních mechanismů léčiva  (enzymy ), schopnost léčiva hromadit se v určité tkání ( tuk, CNS, kůže )

-důsledkem může být poškození tkání, ve kterých se léčivo hromadí

příklady kumulace léčiv v organismu:

tuková tkáň - vysoce lipofilní látky – ( thiopental )

kosti/zuby tetracykliny, olovo, stroncium, cis-platina

plíce – antihistaminika, amfetamin, metadon

žaludek – bazické látky

ledviny (metallothionein) – kadmium, olovo, rtuť

oko (melanin) – fenotiaziny, chlorochin > retinotoxicita

erytrocyty – chlortalidon

 

-poměr poločasu eliminace a intervalu mezi dávkami nám určuje stupeň kumulace léčiva:

-jestli-že je poločas eliminace léčiva roven časovému intervalu mezi dávkami, kumulace léčiva v organismu je minimální

-jestli-že je poločas eliminace kratší než časový interval mezi dávkami, kumulace léčiva v organismu je značná