Choď na obsah Choď na menu
 


17. INTERAKCE LÉČIV

25. 6. 2010

= stavy, kdy současné podání 2 léčiv ovlivní nějakým způsobem účinek jednoho nebo obou současně podávaných léčiv

-někdy i LI, ke kterému dojde i po následném podání 2.léčiva nebo po vysazení jednoho ze dvou současně podaných léčiv

a)prospěšné

b)škodlivé

-některé LI nemusí mít klinický význam, ale mohou být přítomny ( LI se věnuje vysoká pozornost, stále více lidí užívá několik léků najednou )

LI vznikají hlavně u:

-léčiva se strmou křivkou závislosti účinku na dávce ( lithium, digoxin )

-u induktorů/inhibitorů jaterních mikrosomálních enzymů

-u látek metabolizovaných kinetikou 0.řádu ( malá změna vede k velké změně koncentrace)

-u dlouhodobě používaných látek s kontrolou koncentrace v plazmě

-při užívání více léčiv najednou

-při účinnosti mnoha léčiv na jedno onemocnění

-u pacientů s poruchami jater/ledvin ( starší nemocní, více nemocí a léků )

 

1)farmakodynamické interakce

-obě látky působí na cílové místo klinického efektu: synergisticky/antagonisticky ( mohou působit na stejný receptor – SM x SL, na jiný receptor vyvolávající stejný klinický efekt – alkohol a benzodiazepiny udělají sedaci

 

2)farmakokinetické interakce

-látky interagují vzdáleně od místa účinku ( tím dojde ke změně c léku v plazmě a změněnému výslednému efektu  - př: rifampicin a warfarin kompetují o vazebné místo na plazmatické proteiny plazmy )

-důsledkem je antagonismus nebo synergismus

 

a)interakce během absorbce

-př:tetracykliny / Fe / prednisolon + antacida / Al / Mg – tvorba nerozpustných komplexů

( vápník v mléce snižuje absorbci tetracyklinů )

-látky s antimuskarinovými účinky ( antidepresiva, antipsychotika ) zpomalují střevní pasáž a tak absorbci některých látek

-laxativa urychlují střevní pasáž a omezují možnost vstřebávání málo rozpustných látek ( digoxin, HA )

-vazokonstriktory přidané k LA zpomalují jejich účinek

-hyaluronidáza zrychluje absorbci látek podaných s.c.

 

b)interakce během distribuce

-vytěsnění z vazby na plazmatickou proteiny ( ASA vytěsní methotrexát a tím zvýší jeho toxicitu, bilirubin je vytěsňován sulfonamidy ú vit.K / kontrastními látkami, indometacinem –to může vést k jádrovému ikteru u novorozenců )

-přímá interakce v plazmě ( protamin a heparin )

-vytěšnění z vazby ve tkáních ( chinidin vytěšní digoxin )

 

c)interakce během metabolismu

-indukce jaterních mikrozomálních enzymů ( HA – grapefruitová šťáva/třezalka )

 

d)interakce v průběhu exkrece

-ovlivnění vylučování ledvinami ( změna pH moči – většinou se zvýší exkrece – př:alkalizace moči zvýší vylučování ASA

 

lékové interakce = současné podání 2 léčiv ovlivní účinek jednoho nebo obou léčiv ( prospěšné/

                                     škodlivé )

-vznik interakcí pravděpodobný u:  léků, které při nízkých c vyvolají velký účinek

                                                                     inhibitorů/induktorů jaterních mikrosomálních enz

                                                                     látek metabolizovatelných kinetikou 0.řádu

                                                                     dlouhodobě požívaných látek

                                                                     podání více léčiv najednou

                                                                     lidí s poruchami jater, ledvin

-interakce ( farmakodynamické, farmakokinetické )

farmakodynamické interakce = obě látky působí na  cílové místo klinického efektu (+/- )

farmakokinetické interakce = látky interagují vzdáleny od cílového místa ( změna c v plazmě )

-interakce během absorpce ( v GIT jídlo , subkutánně zvyšuje absorpci hyaluronidáza , vazokonstriktory při podání lokálních anestetik zpomalují abrsorbci )

-interakce během distribuce = vytěsnění z vazby na bílkoviny

-interakce během mtb = indukce jaterních enzymů urychlí biotransformaci ( selhání HA, warfarinu )

-interakce během exkrece = v ledvinách