Choď na obsah Choď na menu
 


2.PŘÍVODNÉ CESTY LÉČIV, EFEKT PRVNÍHO PRŮCHODU PŘÍVODNÉ CESTY LÉČIV

24. 6. 2010

perorální podání

-nejčastější, nejbezpečnější nejpohodlnější, nejekonomičtější cesta aplikace léku

nevýhody: některé léky nelze takto podat ( fyz.vlastnosti, ↓pH žaludku lék zničí, …)

-některé léky metabolizovány slizničními enzymy/střevní mikroflorou/játry dřív, než se dostanou do cirkulace

-některé léky mohou vyvolat zvracení díky dráždění GIT

-léčiva v neionizované a lipofilní formě – možno jejich absorbci z GIT podpořit

-absorbce rychlejší ze střeva než ze žaludku

-léky dráždící žaludeční sliznici/ léky rozkládané v ↓pH žaludku lze podat v enterosolventním obalu

-uvolňování: postupné

                      řízené = pomalá stálá absorbce léku po několik hodin (výhoda: ↓počtu aplikací)

sublinqvální podání

-absorbce z ústní sliznice ( př: nitrogrolycerin – dobrá absorbce, není v přítomném pH ionizován a má vysokou lipofilitu + ochrana před efektem 1.průchodu játry )

-rychlá absorbce, rychlý účinek

rektální podání

-užití, pokud je perorální podání obtížné ( nevolnost, zvracení ), nebo u bezvědomí, u dětí

-absorbce z rekta – 50%obejde játra ( potenciál pro 1.průchod játry je menší než při p.os)

-často absorbce nepravidelná, neúplná, mnoho léků sliznici rekta dráždí

parenterální podání

( = i.v., s.c., i.m., i.a.,i.t. = intrathekální, i.p = intraperitoeální )

i.v. – lehce se dosáhne žádoucí koncentrace léčiv v krvi, podání formou vodného roztoku,

         c v krvi se dosáhne téměř okamžitě

       -podání dráždivých roztoků ( stěny žil relativně málo citlivé, často jediný vhodný způsob)

       -při rychlém podání vysoké koncentrace může dojít k závažných NÚ

       -podání formou bolusu/infuze

       -nesmí se takto podávat!!!: léky v olejovém vehikulu, suspenze, léky srážející krevní

        složky/hemolyzující ery

s.c.pouze aplikace nedráždivých léků, absorbce konstantní a pomalá ( lze ji zpomalit

          přidáním vazokonstrikčních látek ), některé hormony se aplikují pod kůži a odsud se

          pomalu týdny-měsíce uvolňují z pevných tablet

i.m. – aplikace ve vodném roztoku/olejovém roztoku/suspenzi ( má vliv na rychlost absorb.)

            + vliv na rychlost má i výběr svalu (u žen do m.gluteus max pomalejší abs. než muž )

i.a.často k dosažení účinku pouze v určité tkáni/orgánu ( často apl.diagnostických látek)

-průchodu léku do CNS brání HEB  ( mezi krví a likvorem )

i.t.aplikace do CNS při anestezii, rychlého dosažení c při mozkových infekcích do subarachnoidálního prostoru

i.p.použití spíše experimentálně, málo ( nebezpečí vzniku infekce a adheze )

inhalační podání

-absorbce přes plicní epitel/ slizniční membrány respiračního traktu ( podání hlavně těkavých a plynných léků, aerosolu – roztok léku je atomizován ve vzduchu ), rychlá distribuce do cirkulace

-výhody: rychlá absorbce, vyhnutí se 1.průchodu játry, u plicních chorob rychle dosáhnou požadovaného místa ( př: astma bronchiale ), občas léky vyvolají dráždění plicního epitelu

lokální aplikace

-podání, chceme-li vyvolat místní účinek na kůži ( př: topická antimykotika ), mukózní membrány spojivky/nosohltanu/oropharyngu/dělohy/tračníku/močové trubice/MM

-občas se mohou absorbovat do cirkulace a vyvolat NÚ ( prevence: udělat formu léčiva, která se bude uvolňovat déle a v menší dávce pouze do daného místa )

-X někdy je systémový účinek při lokání aplikací cílem ( př: ADH na nosní sliznici )

-absorbce závisí na ploše aplikace, lipofilitě ( epidermis lipoidní bariéra )

-některé léky v podobě topických náplastí ( = transdermální systémy  - s řízeným uvolňováním látek, vhodná pro lipofilní léky, nákladná )

speciální způsoby aplikace

mikrosféry = biologicky se rozpouštějící polymery ( zpracovány tak, aby přilnuly na slizniční

                      epitel ve střevě a ve spojení s léčivem a vysoké molekulové hmotnosti mohou

                      zlepšovat jeho absorbci ), abrorbce přes mukózní epitel/epitel krytý Peyer.plaky

proléčiva = inaktivní prekursory, mtb přeměněny na aktivní látky

vazba léku na protilátku = ta je zaměřena proti specifickému antigenu ( pro daný nádor ),

                                           to umožní selektivní vazbu na nádorové bb.

liposomy = malé vezikuly připravené sonikací vodné suspenze fosfolipidů, naplněny léky

                    nerozpustými v tucích/ sekvencí NK, uvolněny po rozrušení liposomu

                 -přijímány hlavně RES v játrech, nádorech

 

EFEKT PRVNÍHO PRŮCHODU ( = first pass efect )

-játra = hlavní místo přeměny léčiv ( mají významnou metabolickou aktivitu )

-efekt prvního průchodu játry významně limituje dostupnost léčiv silně metabolizovaných v játrech

-množství léčiva, které dosáhne systémové cirkulace = frakce dávky ( biologická dostupnost = ta bere v potaz absorbci a lokální metabolickou degradaci )