Choď na obsah Choď na menu
 


20. ZÁVISLOST ÚČINKU LÉČIV NA VĚKU PACIENTA, DÁVKOVÁNÍ LÉČIV U DĚTÍ

25. 6. 2010

FARMAKOTERAPIE U DĚTÍ

-u dětí se mění fyziologické procesy mající vliv na osud léku ( první týdny a měsíce života )

-u dětí může být zvýšená citlivost receptorů k lékům ( útlum dechového centra po podání morfinu, snížení prahu pro vznik křečí u antihistaminik, paradoxní reakce po sedativech a hypnotikách, Reyův sy po podání ASA )

- u dětí je nevhodné podávání léků majících vliv na růst a vývoj!!!

-často nutné monitorovat plazmatické hladiny léků ( hlavně u nedonošenců a neovorozenců)

-dávkování léku: nutno započítat: věk, hmotnost, povrch těla  (uvádí se v mg / kg )

-přepočet dávek pro děti: dávka pro dítě = dávka pro dospělého / 75 x hmotnost dítěte v kg

                                          ( přesněji je místo dávky pro dosp. nahradit povrchem těla v m2 )

-povrch těla lépe koreluje s bazálním metabolismem ( ten určuje distribuci a mtb léku )

-tabulky dětských dávek jsou v ČL

 

FARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

-často více onemocnění ( polymorbidita ) a vyšší potřeba více druhů léku ( polypragmázie )

-12% populace tvoří staří lidé

-změna farmakodynamických účinků ( podílí se na tom hypoxie tkání daná nižším srdečním výdejem, poruchy homeostatických mechanismů, zhoršení tepelné regulace, snížení respirační kapacity, poruchy funkce orgánů, snižování počtu receptorů – př: snížení počtu β-adrenergních receptorů x zvýšení citlivosti na hypnosedativní léky )

-časté hyperergní reakce = ospalost během dne, poruchy řeči, pády, zmatenost – benzod. )

-změna farmakokinetických účinků  ( změny , největší v hepatálním mtb, renální exkreci léku, funkční kapacita orgánů se snižuje )

-velké individuální rozdíly

-s věkem se snižuje hmotnost ledvin o 20% ( + snižuje se průtok a GF

-přepočet dávek pro staré pacienty: Cockrolfova-Gaultova rovnice

                                                           clerance kreatininu = (140-věk) x hmotnost ( kg)

                                                           ( ml / s )          48,9 x plazm.hladina creat.(mol / litr )

( u žen x 0,85 )

-důsledkem snížení clearance je prodloužení eliminačního poločasu a možnost kumulace léku v organismu a zvýšení toxicity ( současné podávání více léků zvyšuje riziko LI )

-snaha používat co nejméně léků v co nejnižších dávkách, sledovat NÚ a LI

-vyhýbat se lékům majících negativní vliv na kognitivní funkce