Choď na obsah Choď na menu
 


22. PŘEDKLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÉHO LÉČIVA

24. 6. 2010

 ( zelená medicína = účinek léčivých rostlin )

- z 15 000 nových léků pouze 1 registrován a používán ( od vzniku látky do registrace cca 8-15 let )

-finančně nákladný proces ( miliardy korun )- velké farmaceutické firmy kupují menší, které si takovéto částky nemohou dovolit

vývoj nových léčiv – 1)syntézou analogů přirozeně se vyskytujících hormonů, autokoidů,

                                      mediátorů

                                      2)modifikací struktury známých léčiv

                                   3)náhodným testováním přirozených látek R nebo Ž původu

                                   4)vyhledávání nových účinků již používaných léčiv

preklinický ( doklinický = nekónický ) výzkum

=cílem je předpovědět terapeutický potenciál a toxicitu potenciálního léčiva pro použití u člověka

-mnoho testů in vitro/in vivo( laboratorní Z – toxikologické testy )

 

farmakologické testy – zahájeny sérií screeningových testů  (cílem je stanovit základní farmakologický profil nadějné substance, potom zahájen farmakologický výzkum ( má stanovit mechanismus působení nové látky na různých úrovních, sledování vedlejších účinků, stanovení dávka/účinek, pohyb léku, mtb ), nutno stanovit vliv na základní životní funkce, nekonec ověření účinku nemocných laboratorních Z

 

toxikologické testy – cílem je stanovit u různých Z druhů letální dávku+mechanismus letálního účinku ( základem je sledování toxicity při jednorázovém podání, později sledování toxicity při opakovaném podání )

-po dosažení toxických dávek nutné histopatologické vyšetření orgánů Z, sledování toxicity při i.v. podání a potom u podání, kterým se lék bude podávat

-speciální toxikologické testy:  sledování reprodukčních funkcí, kancerogenita, mutagenita, teratogenita při dlouhodobém podávání

-nutno při práci dodržovat  zásady Správné laboratorní praxe!!! ( kontroluje SÚKL)

-nelze v této fázi zjistit všechny NÚ