Choď na obsah Choď na menu
 


24. TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ HLADINY LÉČIV, ZDROJE INFORMACÍ O LÉČIVECH

25. 6. 2010

TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ HLADINY LÉČIV

-terapeutické monitorování léčiva je důležité pro úpravu dávkování léčiva

odběr – po 2 eliminačních poločasech  ( vypočtený/očekávaný u pacienta ) za předpokladu, že nebyla podána úvodní dávka, pokud je c léčiva vyšší než 90% očekávané průměrné koncentrace v ustáleném stavu, potom může být rychlost dávkování snížena na polovinu

Glykoprotein P = důležitý faktor pro monitorování terapeutické hladiny léčiv

=energeticky závislá exfluxní pumpa, která přenáší substráty ven z bb. ( přítomen v normálních i nádorových bb. lidského těla ), fce: role v exkreci xenobiotik a metabolitů do moči, žluči, střeva, prevence hromadění xenobiotika v mozku

-inhibice transportní funkce P-glykoproteinu může být důvodem vzniku LI a může zvyšovat penetraci léčiva a jeho hromadění v CNS, nádorových bb.

 

ZDROJE INFORMACÍ O LÉČIVECH

-český lékopis ( ČL )

-AISLP

-informace o léku pro laiky a veřejnost v PL ( = příbalový leták ) – u každého léku musí být

-informace o léku pro lékaře a lékárníky v SPC ( = souhrn údajů o přípravku ) – přítomen v databázích ( AISLP )