Choď na obsah Choď na menu
 


27.β – ADRENERGNÍ ANTAGONISTÉ ( β – BLOKÁTORY )

24. 6. 2010

užití: léčba angíny pectoris ( námahová i klidová ) – hlavně profylaxe záchvatů

         ( nehodí se ke spastické formě AP – nedělají vazodilataci x carvedilol ANO )

         bezprostředně po IM ( zmenší velikost ischemického ložiska + riziko reinfarktu )

         hypertenze –mechanismus není znám ( profylaxe hypertrofie LK

         arytmie – u supraventrikulárních tachyarytmií

         srdeční onemocnění – chronické srdeční selhání ( NE akutní ) – nejprve ACE-inh.

         glaukom - ↓nitroočního tlaku ( snižují tvorbu nitrooční tekutiny )

         u hyperfunkce ŠŽ – neléčí příčinu, ale blokují tachykardii

         lokálně anestetický účinek při c 50-100 x vyšší než terapeutická dávka – blok Na+kanálu

         další: prevence migrén  (blok vazodilatace cév CNS ), třes kosterních svalů, u portální

                  hypertenze, ↓riziko vzniku krvácení z jícnových varixů

 

mechanismus účinku: blokáda β-adrenergních receptorů ( ↓TF, prodloužení diastolické plnící periody, ↓kontraktility, ↓systolického tlaku při hypertenzi, zlepšení perfúze koronárním řečištěm, ↓nároky myokardu na kyslík!!, NEpůsobí vazodilatačně )

-podání blokátorů vede k redistribuci prokrvení z lépe prokrvených subepikardiálních oblastí do hůře prokrvených subendokardiálních oblastí

+ blokátory brání tachykardii a ↑KT při emoci

- ↓riziko komorové tachykardie/ fibrilace

-pozor u pacientů se srdeční nedostatečností ( blokátory obecně snižují práci myokardu )

 

obecně: u ICHS se snažíme: zlepšit průtok krve myokardem ( úprava endoteliální dysfce,

                                              obnovení vazodilatační funkce endotelu, ↓TF )

                                             snížit metabolické nároky myokardu ( ↓inotropie/chronotropie)

                                             ↓žilního návratu a dotížení

                                             ovlivnit mtb kardiomyocytů

                                             zabránit uzávěru cévy trombem

-vhodné je kombinovat s nitráty ( blokátory zamezí vzniku tachykardie po nitrátech  zamezením vzestupu tlaku v komoře na konci diastoly )

-nejvýhodnější kardioselektivní blokátory s delší dobou účinku bez vnitřní SM aktivity

-blokátory hydrofilní / lipofilní ( průnik do CNS – centrální účinky )

blokáda:

β1 receptory - ↓síly a frekvence srdečních stahů/ vodivosti PSS / spotřebu O2 myokardem

                             / uvolňování reninu v ledvinách

                          antagonizují +ino/dromo/chrono/bathmotropní SM účinky

β2 receptory - ↑periferního cévního odporu, bronchokonstrikce!! – KO neselektivních

                           blokátorů u CHOPN/astmatu – dát pouze selektivní β1!! )

-blokátory mají i vliv na mtb ( antagonizují glykogenolýzu / lipolýzu, ↑TAG/VLDL, ↓HDL )

 

: srdeční insuficience ( ovlivněním srdečního výdeje, u kardiaků )

        bradykardie ( AV-bloky = KO podání blokátorů )

        hypotenze

        bronchokonstrikce ( u CHOPN/astmatu – blokáda β2-rec )

        nedostatečné prokrvení DK ( blok β2-rec )

        hyperkalémie ( antagonizují SM účinky ), u DM prodlužují dobu zotavení se z hypoglc

       mohou zesilovat alergické reakce ( antagonizují SM )

       rebound fenomen ( po náhlém vysazení ) - ↑KT, exacerbace AP,náhlá smrt

       lipofilní do CNS – únava, poruchy spánku, deprese

KO: astma bronchiale, hypotenze, dekomp.srdeční nedostečnost, bradykardie, AVbloky,DM

interakce: ↑účinek jiných antihypertenziv ( BKK – verapamil, antiarytmika-amiodaron)

                    ↑účinky insulinu u PAD

rozdělení β – blokátorů:

a)     neselektivní β-sympatolytika

1) bez vnitřní SM aktivity – menší NÚ, ale menší účinky ( menší sek.prevence po IM )

                                         -propanolol, metipranolol,nadolol,sotalol,timolol,levobunolol

2) s vnitřní SM aktivitou – pindolol,bopindolol,oxprenolol,alprenolol,cloranolol,penbutolol,

                                         carteolol

b)     selektivní β1-sympatolytika

1)bez vnitřní SM aktivity – betaxolol,atenolol,metoprolol,bisoprolol,nebivolol,talinolol,

                                           esmolol

2) s vnitřní SM aktivitou – acebutolol, celiprolol ( blokátor s vazodilatačním účinkem )

                                       - celiprolol + β1-selektivní blokátor u pacientů s ICHDK

c)      selektivní β2-sympatolytika – butoxamin ( pouze experimentálně )

d)     β-blokátory II.generace – kombinované účinky ( blok α1 + βadren.receptorů )

       -labetalol, carvedilol,nebivolol, betaxolol

       -labetalol – vazodilatace, zábrana refl.tachykardie

                       -u hypertenze ( i gravidní ), AP,hyp.krize

      -carvedilol – antioxidační účinky

                       -hypertenze,ICHS,Lsrd.selhání

-u léčby hypertenze se k β-blokátorům mají podávat i thiazidinová diuretika, vazodilatancia ( zlepšuje efekt léčby )