Choď na obsah Choď na menu
 


29. INHIBITORY ACE A ANTAGONISTÉ ANGIOTENZINU II

24. 6. 2010

INHIBITORY ENZYMU KONVERTUJÍCÍHO ANGIOTENZIN ( = ACE INHIBITORY )

užití: antihypertenziva, terapie srdečního selhání, IM

-↓morbiditu a mortalitu na CS onemocnění ( u DM vhodná – nefroprotektivní!!)

účinky: inhibice ACE a tak zabraňují přeměně angiotenzinu I na angiotenzin II

              ACE nespecifický ( degraduje i řadu jiných látek ) – blok degradace bradykininu

             ( to způsobuje NÚ: suchý kašel, angioneurotický edém )

            ↓periferní cévní rezistence, vazodilatační účinek ( ↓KT )

            ↓hladinu plazmatického aldosteronu

             NEzrychlují srdeční akci a nemají metabolické účinky!!!

-výhodné kombinovat s thiazidovými diuretiky – hypokalémie + ACE – blokem

 aldosteronu spíše hyperkalémie )

: hypotenze, hyperkalémie, suchý kašel, poruchy hlasu, angioedém, alergie na kůži,

        GIT potíže

zástupci: captopril, enalapril, lisinopril, quinapril, trandolapril, ramipril ( =Tritace ),fosinopril,

                benzapril, moexipril, cilazapril, imidapril

 

ANTAGONISTÉANGIOTENZINU II ( = SARTANY )

užití: antihypertenziva (další jako ACE-při nesnášenlivosti )

účinky: antagonizují účinky angiotenzinu II na AT1-receptorech ( angiotenzin II – vazokon-

             striktor, stimuluje vyplavování NA/aldosteronu )

            sartany ↓celkovou periferní cévní rezistenci ( ↓preload/afterload )

            NEzvyšují c bradykininu ( nemají tolik NÚ jako ACE-inhibitory!!! )

KO: gravidita ( stejně jako ACE-inhibitory )

zástupci: losartan ( = Lorista ),valsartan, irbesartan, candesartan ( proléčivo ) telmisartan,

               eprosartan