Choď na obsah Choď na menu
 


3.ABSORBCE ( RESORBCE ) LÉČIV, BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST

24. 6. 2010

ABSORBCE = charakterizována rychlostí, kterou léčivo opouští místo aplikace a rozsahem celého děje

faktory ovlivňující absorbci léčiv:

a)fyzikálně-chemické faktory – ovlivňují transport přes membrány

b)rozpustnost léčiva – léky ve vodném roztoku absorbovány dříve než léky v olejovém/ suspenzi/pevné lékové formě ( zde limitujícím faktorem rychlost jejich rozpouštění )

c)lokální podmínky – v místě absorbce mění rozpustnost léčiva

d)koncentrace léčiva – z roztoku z vyšší c lék absorbován rychleji než v roztoku s nižší c

e)průtok krve v místě absorbce - ↑průtok zrychluje absorbci x vazokonstrikce zpomalí

f)velikost absorbčního povrchu – rychlá absorbce z velkého povrchu

 

BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST = termín udávající rozsah, ve kterém léčivo dosáhne systémové cirkulace a následně místa svého účinku ( důležitý výběr způsobu aplikace léčiva pro ovlivnění bio dostupnost )

biologická dostupnost F = AUC p.os / AUC i.v. ( AUC = plocha pod křivkou plazmat.koncen. )