Choď na obsah Choď na menu
 


30. ANTIHYPERTENZIVA CENTRÁLNĚ PŮSOBÍCÍ

24. 6. 2010

-látky ovlivňující S

CENTRÁLNĚ PŮSOBÍCÍ LÁTKY ( ovlivňují S )

alfa-methyldopa

-jeho metabolit vytěsňuje NA z vezikul v neuronu ( snižuje stimulaci nervu )

-snižuje afterload ( snížení periferní cévní rezistence )

-vhodný u renální insuficience

užití: těhotenská hypertenze, hypertenze u astmatiků

clonidin

-agonista α2-receptorů, vhodný u poškození ledvin

-NÚ:retence vody a iontů ( kombinovat ho s diuretiky )

-rebound fenomen!!!

rilmenidin, moxonidin – agonisté imidazolinových receptorů

 

β-BLOKÁTORY

-antagonisté β-adrenergních receptorů ( ↓aktivitu S )

indikace: léčba AP,arytmií, hypertenze

-propanolol,metipranolol,metoprolol,atenolol,acebutolol,nadolol,pindolol

-účinky pouze při chronickém podávání ( ↓KT blokádou β1-rec. na periferii )

-bradykardizující účinky + snižují srdeční akci

-kombinace s thiazidovými diuretiky / vazodilatancii ( z 30% účinek na 80% )

 

α-BLOKÁTORY

phenoxybenzamin, phentolamin

-neselektivní antagonisté α-receptorů

 -snižují periferní cévní rezistenci a zvyšují průtok krve většinou orgánů

NÚ: hyperreninémie, posturální hypotenze ( dilatace arteriol i venul )

indikace: terapie feochromocytomu ( ne u hypertenze!!! )

prazosin

-selektivní α1-SL ( vazodilatace )

NÚ:posturální hypotenze, synkopa

-používat opět v kombinaci

 

SMÍŠENÍ ADRENERGNÍ ANTAGONISTÉ

labetalol

-vazodilatační účinek, stabilizuje membrány ( lok.anestetický účinek )

indikace:chronikcá hypertenze, hypertenzní krize, ICHS

NÚ:posturální hypotenze, mravenčení ve vlasech, bronchospazmus

 

 

LÁTKY BLOKUJÍCÍ ADRENERGNÍ NEURONY

fce:snižují vyplavování NA z periferních adrenergních neuronů ( tím vyvolají hypotenzi )

-látky mají spíše historický význam

guanethidin

-vychytáván v ardenergních varikozitách aktivním transportem ( normálně NA )

-vyplavuje NA ze zásobních měchýřků

účinek:↓cévní tonus arteriol/venul ( NÚ:ortostatická hypotenze )

NÚ:závažné ( není v ČR registrován ) – silné antihypertenzivum

reserpin

-alkaloid ( inhibuje transport NA do skladovacích měchýřků )

-jako guanethidin snižuje vazkulární tonus/vazkulární rezistenci/srdeční výdej

-sedativní účinky ( snižuje vyplavovanání i DOP )

NÚ:deprese, sedace, děsivé sny, suicidální pokusy, Parkinsonský sy, posturální hypotenze, bradykardie, průjem

KO:vředová choroda, deprese v anam.

 

GANGLIOPLEGIKA

=látky bránící interakci ACH s nikotinovými receptory na postsynaptických neuronálních membránových S a PS gangliích ( snižují vazkulární tonus, srdeční výdej, KT )

-užití pro léčbu hypertenzních krizí

NÚ: posturální hypotenze, rozmazané vidění, xerostomie, zácpa, retence moči, impotence

trimethaphan

užití:hypertenzní krize, chirurgické výkony ( snižují riziko krvácení )