Choď na obsah Choď na menu
 


33. PERIFERNÍ VAZODILATANCIA

25. 6. 2010

-funkce: působí relaxaci hladké svaloviny obvodových cév ( snížují perf.cévní rez., zvyšují kapacitu žilního řečiště snižují žilní návrat ) – zvyšují tak srdeční výdej a snižují srdeční plnící tlaky

a)vazodilatancia arteriální – přímá ( hydralazin, mixonidil, diazoxid )

                                            -nepřímá ( = BKK )

b)vazodilatancia venóznínitráty ( významné u akutního srdečního selhání )

c)arteriální i venóznínitroprusid sodný, ACE-inhibitory, sartany, α1-SL

-léčba chronického srdečního selhání – ACE-inhibitory

-patří sem i pentoxyfilin, betahistin – periferní vazodilatans mozkových cév ( léčba Meňiérovy choroby, snížení inktrakraniálního tlaku )