Choď na obsah Choď na menu
 


37. ANTIHISTAMINIKA

24. 6. 2010

autakoidy ( = lokální hormony ) = látky endogenního původu ( mají krátkou životnost a působí blízko místa svého vzniku )

-patří sem histamin, serotonin, produkty z kyseliny arachidonové, peptidy

HISTAMIN

-hydrofilní amin, tvořen dekarboxylací histidinu, přítomen ve většině tkání ( hlavně plíce, kůže, GIT ), IC v granulích mastocytů, bazofilů, histaminocyty žaludku(stimulátor sekrece HCl)

-z granul uvolňován exocytózou během alergické reakce, tkáńovém poškození, zánětu

-metb imidazol-N-methyltransferázou a MAO / nebo oxidativní deaminací

-vyloučen močí

fuknce: neurotransmitter v CNS, regulace sekrece HCl v žaludku, uvolňuje se za patologických

             stavů ( anafylaktická reakce při bronchiálním astmatu, alergie, poškození bb. )

účinky: kontrakce hladké svaloviny ( bronchy, uterus, ileum ) – působení na H1-receptory

            vazodilatace menších cév ( ↓KT, zčervenání kůže, pokles periferní cévní rezistence)

            růst srdečního výdeje a frekvence

            zvyšují cévní permeabilitu na postkapilárních venulách

i.d. aplikace histaminu – Lewisova trojreakce = zčervenání kůže ( dilatace malých arteriol ) a pupen ( zvýšená postkapilární permeabilita ) obklopený zarudnutím (axonový reflex )

            histamin dráždí periferní nervová zakončení a vyvolává svědění a bolest

užití: malé ( mnoho KO )

         dg.ke zjištění sekrece HCl sliznicí žaludku ( dříve )

         Meniérova choroba ( použití analogu histaminu – betahistin – vazodilatace působením

                                            na H3-receptory )

HISTAMINOVÉ RECEPTORY

H1-receptory – spřaženy s G-proteinem a fosfolipázou C ( tvoří DAG, IP3 )

                        -stimulací vzniká mnnoho účinků histaminu

H2-receptory – spřaženy s G-proteinem a adenylátcyklázou

                         -stimulací dojde k sekreci žaludeční šťávy ( HCl, pepsin, vnitřní faktor )

H3-receptory – v CNS na presynaptických zakončeních

                        -regulace syntézy a uvolňování histaminu, ACH a dalších

                        -asi působí jako zpětnovazebné inhibitory tvorby a sekrece

H4-receptory – asi izoforma H3 ( střevo, slezina, thymus, T-lym,neutrofily,eozinofily )

                       

ANTHISTAMINIKA

-antagonizují působení hitaminu na jeho receptorech  ( neovlivňují jeho syntézu, uvolňování, biotransformaci )

1)H1-ANTIHISTAMINIKA

užití: tlumení bolesti u alergií a zánětů, sedativa, antiemetika, antivertiginóza

-stabilní aminy rozpustné v tucích

-p.os, i.m.,i.v. ( v infuzi ), dobrá arsorbce a distribuce, metb játry, vyloučeny močí/stolicí

I.generace – kratší účinek, mají tlumivé účinky na CNS

II.generace – delší eliminační poločas, nemají sedativní účinky ( nepronikají HEB )

                     -př: cetirizin, mizolastin, fexofenadin

účinky: blokují účinky histaminu na H1-receptorech ( reverzibilní kompetitivní antagonismus)

            starší látky mají ještě antimuskarinové, antiserotoninové, antiadrenergní

užití: antagonizují účinky alegické reakce ( relaxace hladkých svalů )

          tlumí zvýšenou vazkulární permeabilitu ( snižují tvorbu edému a pupenů)

          tlumí svědění a bolest způsobené histaminem

          lokálně-anestetický účinek ( blokují Na+ kanály ) – u alergie na jiná anestetika

          kinetózy

: sedativní účinky ( doprovázeny závratí, poruchami vidění, hučení v uších )

       někdy naopak excitace ( nespavost, nervozita, tachykardie, třes )

       extrapyramidové účinky

       Git obtíže, kožní projevy, fotosenzibilizace, poruchy krvetvorby

       antimuskarinové účinky ( u starších léků – sucho v ústech, retence moči, zácpa,

                                               bradykardie, arytmie )

      ortostatická hypotenze

KO:gravidita, abusus alkoholu, malé děti, + látky tlumící CNS

užití: léčba a prevence alergických poruch ( urtikárie, angioneurotický edém, alergické rhinitidy, dermatitidy, pruritus, ekzémy

          podání při předávkování histaminem

          léčba a prevence anafylaktické reakce

         kinetózy ( I.generace – moxastin + cofein)

         Meňiérova choroba ( antiemetikum, antivertiginózum )

         Hypnotika ( I.generace )

 

2)H2-ANTIHISTAMINIKA

-hydrofilní ( nepronikají HEB )

užití: tlumení zvýšené žaludeční sekrece HCl

         prevence a léčba peptických, duodenálních, žaludečních ulcerací, refluxní oesophagitis

         Zollinger-Ellisonův sy ( je zde zvýšená tvorba gastrinu – produkován  A-bb pankreatic.

         nádoru ), Mendelsonův sy ( po operaci snižují riziko kyselé aspirace ), systémová

         mastocytóza, bazofilní leukémie

účinky: kompetitivně antgonizují účinky histaminu na H2-receptorech ( tlumí sekreci šťávy)

            +urychljí hojení vředů

-p.os, parenterální podání, dobrá absorbce, metb v játrech, vyloučena močí

-pronikají placentou a do mat.mléka ( KO )

-př:cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin, roxatidin

NÚ: cefalgie, vertigo, myalgie, pruritus, vyrážky, průjem, snížená absorbce železa

        cimetidin ( snížení libida u mužů, gynekomastie, impotence, galaktorhea u žen )

         vzestup jaterních transamináz, ikterus, poruchy krvetvorby

3)H3-ANTIHISTAMINIKA - thioperamid, zatím užívany experimentálně