Choď na obsah Choď na menu
 


4.DISTRIBUCE LÉČIV, DISTRIBUČNÍ OBJEM

24. 6. 2010

-celkový obsah vody v těle v % tělesné hmotnosti = 50-70%

ECT = krevní plazma ( 4,4% hmotnosti ) + IST ( 16% ) + lymfa (1,2% )

ICT = intracelulární tekutina ( 30-40% )

TRANSCELULÁRNÍ TEKUTINA ( 2,5% ) = cerebrospinální, nitrooční, peritoneální, plurální

                                                                synoviální tekutiny, trávicí sekrety, plodová voda

-aby lék přestoupil z ECT do transcelulárního kompartmentu, musí překročit

buněčnou bariéru ( př:HEB, placentární bariéra )

HEB

složení: souvislá vrstva těsně spojených endoteliálních bb. ( není průchod mezibb. prostory )

-chrání mozek před působením mnoha látek  ( HEB nepropustná pro řadu léků: atb –aminoglykosidy mají nízkou lipofilitu, cytostatika )

narušení: meningitida ( narušení umožní prostup některých látek – možno meningitidu léčit

pnc!!! )

části CNS vně HEB: eminentia mediana, area postrema ( ovlivnitelné léky v plazmě )

-bradykinin/enkefaliny/stres – fce: ↑permeabilitu HEB zvýšením pinocytózy ( snaha toho využít při léčbě mozkových patologií )

placentární bariéra

-řada léků je teratogenních ( způsobují vrozené anomálie plodu )

-díky prostupu bariérou mohou zasahovat do vývoje plodu ( hlavní způsob přechodu je difúze)

-minimální přechod u léků s ↑disociací/↓rozpustností v lipidech

redistribuce

-ukončení působení léčiva v těle způsobeno: eliminací, redistribucí ( = přesun léčiva z místa jeho účinku na jiná místa )

-důležitá např.u vysoce lipofilních léků působících na CNS po i.v. podání ( př: thiopental )

DISTRIBUČNÍ OBJEM = farmakokinetický parametr v posuzování dispozice léčiv v organismu

-připisuje se V tekutiny, v němž by se veškeré léčivo v těle vyskytovalo v téže koncentraci jako v krvi/plazmě

Vd = množství léku v těle / koncentrace v plazmě

-mnoho léků má ↑Vd než jsou objemy tekutin v těle  (př:digoxin – u 70kg člověka je 700l, je to tím, že je to hydrofobní látka a je odlišně distribuován do tuku, svalů, plazmy)

-u léků silně vázaných na plazmatické proteiny se Vd blíží Vplazmy!!!

-závisí na: plazmatické koncentraci léku, lipofilitě, vazbě na plazmatické proteiny, stupni vazby na ostatní tkáně, věku, pohlaví, nemoci

a) distribuční objem Varea = poměr clearance k rychlosti ↓koncentrace během eliminační fáze logaritmické koncentrace versus časová křivka,b) distribuční objem v ustáleném stavu = objem, do kterého je léčivo zdánlivě distribuováno během ustáleného stavu, vyskytuje-li se  léčivo v tomto V ve stejné C jako v měřené tekutině ( plazma/krev )

-rozdíly mezi a) a b) nejsou klinicky významné, používá se k rozhodování o dávkování léčiv