Choď na obsah Choď na menu
 


41. ANTIASTMATIKA – ÚLEVOVÁ, PREVENTIVNÍ

24. 6. 2010

ASTMA = chronické nejrozšířenější  ( 5-10% )zánětlivé onemocnění dýchacího systému

                při němž dochází opakovaně k reverzibilní obstrukci DC v reakci na stimuly,

                na které zdraví jedinci nereagují

              -bb.produkují mediátory zánětu – ten zvyšuje reaktivitu bronchů ( výsledkem je

               bronchiální obstrukce )

-patogeneze závislá na atopii ( = dědičně podmíněná přecitlivělost díky IgE )

atopie dána převahou Th2-lym ( produkují cytokiny aktivující B-lym – ty podporují tvorbu

IgE/eosinofilů, + indukce tvorby rec. pro IgE na eozinofilech/mastocytech ), vazba IgE na mastocyty vede k k uvolnění mediátorů zánětu ( vazodilatace, ↑cévní permeabilita,

adhezivita endotelu – vyšší migrace bb.zánětu, důležitý je IL-1 v zánětu )

astmatický záchvat = expirační dyspnoe, provázená pískoty a kašlem ( někdy cyanóza )

                                    stimulem – alergeny, infekce DC, znečištěné ovzduší, námaha,

                                                       studený vzduch

1)počáteční fáze záchvatu – spazmus hl.sv.bronchů, degranulací mastocytů vyplaven

                                               histamin a další látky ( přitahují bb. zánětu – eosin,monon.)

2)pozdní fáze zánětu – zánětlivá reakce ( bb. zánětu + specificky Th2-lym/eosinofily )

                                      produkty eosinofilů vedou k odlupování bronchiálního epitelu (

                                     obnaží se nervy a C-vlákna – vznik hyperreaktivity ), RF z bb. vyvolají

                                     hypertrofii a hyperplazii hl.sv.bronchů ( zúžení průsvitu bronchů )

měření bronchiální hyperreaktivity: měření PEF ( peak expiratory flow ), měření FEV1

status asthmaticus = těžká akutní astmatická ataka ( trvá dlouho než se obstrukce uvolní)

                                  -může končit letálně

dělení astmatu

1)intermitentní astma – nepravidelné příznaky ( nad 1x týdně den, 2x měsíčně v noci )

2)lehké perzistující – min 1x týdně ( nevíc než 1x denně, noční častěji než 2x měsíčně )

3)středně těžké perzistující – denní příznaky každý den měnlivě ( noční 1x týdně )

4)těžké perzistující – trvalé příznaky omezují tělesnou aktivitu, trvalá obstrukce

( perzistující vyžaduje trvalou protizánětlivou terapii )

 

ANTIASTMATIKA = léčiva ovlivňující zánět, spazmus bronchů, hyperreaktivitu ( profylace a terapie astma bronchiale ), podání p.os / parenterální / inhalační ( málo NÚ )

 

1)LÁTKY ↓ ZÁNĚT A HYPERREAKTIVITU BRONCHŮ

 

a) kortikosteroidy

= glukokortikoidy a jejich deriváty, dlouhodobé použití u všech forem astmatu

-inhalačně ( málo NÚ), začít vyššími dávkami včas a postupně snižovat

účinky: snížení tvorby cytokinů aktivující eosinofily/tvořící IgE

             inhibují COX2 – tím tlumí tvorbu vazodilatačně působících PGE2/PGI2

             inhibují tvorbu spazmogenně působících LBT4/PAF

            snižují megraci zánětlivých elementů, snižují vazkulární permeabilitu, snižují reakci

            na alergen

užití: astma bronchiale, CHOPN ( vyvolaný emfyzémem, chronickou bronchitidou ), alergická

           rhinitida

 

inhalačně podávané

užití: dlouhodobá profylaktická léčba astmatu ( ne u akutních exacerbací )

NÚ: chrapot, orofaryngeální kandidóza ( inhalovat před jídlem, potom vypláchnout pusu )

        dráždění DC, kašel, paradoxní bronchospazmus

-průchod placentou a do mat.mléka

beclomethazon

-kortikosteroid k lokální aplikaci

budesonid

-delší účinek

fluticason, flunisolid, mometazon

 

systémově podávané

-u těžkých astmatických stavů ( pokud selžou β2-SM ), CHOPN

prednison, methylprednisolon – u těžkých stavů i i.v. podání

 

b)imunoprofylaktika

užití: preventivní, udržovací léčbu lehkého-středně těžkého perzistujícího astmatu ( ne u akutních ), alergické rhinitidy, konjunktivitidy, pozátěžové astma

kromolyn sodný, nedocromil

-stabilizují membrány žírných bb., snižuí degranulaci mastocytů ( inhibice vstupu Ca2+ dobb)

KO: 1.trimestr, alergie

-dlouhodobé podání, v kombinaci s bronchodilatancii, kortikoidy

: podráždění HCD, nauzea, bolesti hlavy, bronchospazmus

ketotifen

-antagonista H1-rec, snižuje degranulaci mastocytů

KO: gravidita, laktace, + PAD

: sedace, sucho v ústech, závrať