Choď na obsah Choď na menu
 


44. ANTITUSIKA

24. 6. 2010

= léčiva tlumící kašel ( = symptom onemocnění DS nebo i jiných systémů )

-jsou na místě, pokud je kašel neúčelný ( nevede k odstranění hlenu ), pokud pacienta nadměrně vyčerpává, při snaze ↓kašlací reflex při výkonech na DC

-užívat pouze nezbytně nutnou dobu!

 

1)ANTITUSIKA KODEINOVÉHO TYPU

-centrální mechanismus účinku ( ↓citlivost centra pro kašel )

+analgetický efekt ( vysoké dávky vedou k útlumu dechového centra ( x antagonizujeme aplikací naloxonu )

-riziko vzniku závislosti

codein

-derivát morfinu, antitusikum + analgetikum

KO: u CHOPN

: zácpa, nauzea, zvracení, útlum dechového centra, retence moči, palpitace, mióza

-způsobuje euforii/sedaci, vyvolává závislost

-15-30mg 3x denně p.os

 

etylmorfin

-derivát morfinu, vyšší antitusický efekt než kodein + analgetikum

-může vyvolat závislost

užití: spontánní pneumothorax, hemoptýza, před výkony

 

folcodin

-derivát codeinu ( lepší – méně NÚ,nižší riziko závislosti, vyšší efekt )

-nemá analgetický efekt

užití:doping

 

dextromethophran

-dobře snášen, bez analgetického efektu ( netlumí dech.centrum, není na něj závislost!! )

KO:astma bronchiale, děti do 2 let

 

2)ANTITUSIKA NEKODEINOVÉHO TYPU

působí: centrálním mechanismem – netlumí dechové centrum, nemají centrálně analg.

                                                           účinky, nevzniká na ně závislost

             periferním mechanismem –bronchodilatační účinek

butamirát

KO:1.trimestr

-dobře snášené antitusikum, podání dětem

 

 

benzonatát

-podobný, v ČR se nepoužívá

 

dropropizin

užití: pneumothorax, hemoptoe

KO:porucha jater, děti do ½ roku

 

levodropropizin

užití: před bronchoskopií

KO: gravidita, malé děti, u hypersekrece hlenu

 

pentoxyverin

KO:resp.insuficience, glaukom, hyperplazie prostaty, děti do 1 roku,gravidita

-často p.rectum u dětí

 

prenoxdiazin

-vznik závilosti možný

-užití:před bronchoskopií

 

clobutinol

užití:potlačení kašlacího reflexu

: GIT potíže ( jako ostatní léky ), + poruchy bdělosti

 

diphenhydramin

-sedativní + anticholinergní účinky ( H1-antihistaminikum )

-působí inhibičbě na centrum pro kašle v prodl.míše, tlumí nosní sekreci, uvolňuje křeč malých bronchů

KO: ne u astmatického záchvatu, glaukomu, vředové chorobě, poruchách mikce, hyperplazii prostaty, gravidita/laktace, + inhibitory MAO

: únava, ospalost, nauzea, reakce na kůži, poruchy vidění, fotosenzitivita, změny KO, krvácivost, sucho v ústech, u dětí excitace/křeče