Choď na obsah Choď na menu
 


63. ANTIKOAGULANCIA A JEJICH ANTAGONISTÉ

24. 6. 2010

=látky používané při poruchách krevní srážlivosti

HEMOSTÁZA –zahrnuje 3 fáze:

a)vazkulární ( poranění – expozice krve organelám z poškozených bb. – vyplavení tkáňového

                        tromboplastinu a ADP + vznik vazokonstrikce – omezení průtoku pošk.cévou)

b)destičková (agregace destiček za přispění koagulačních faktorů  -ADP/TXA2, vyplavovací r.)

c)koagulační ( kontaktní aktivace ( díky kontaktu krve s organelami ) + Ca2+ + vit.K spouští vnitřní systém, tromboplastin z tkáně aktivuje zevní systém ( vit.K současně aktivuje VII )

-endoteliální bb. mají normálně netrombogenní vnitřní povrch ( jeho porucha ve k agregaci destiček, mění tvar a podstupují řadu procesů – tvorba ADP,tromboxanu A2,trombinu ( zesilují reakci = vyplavovací reakce )

 

- koagulační systémy

vnitřní – faktory XI, XII, kininy aktivovány na aktivní formy

               VII,IX,X, protrombin, protein C – vyžadují k aktivaci vitamin K a Ca2+ ionty

vnější – aktivace faktoru II ( dochází k tomu při expozici krve tkáňovému tromboplastinu )

-konec obou systémů – aktivace faktoru X a konverze fibrinogenu na fibrin

 

ANTIKOAGULANCIA = látky zabraňující srážení krve účinkem na jednotlivé koagulační fáze

užití: profylaxe žilních a arteriálních trobembolických onemocnění ( x neúčinné již proti vytvořeným trombům ) – HŽT, plicní embolizace, arteriální embolizace, prevence arteriálních embolů při postižení chlopní/fibrilaci síní/akutním IM

-přednost mají nízkomolekulární hepariny ( menší vliv na argegaci destiček – nedojde k trombocytopenii )

 

1)PŘÍMÁ ANTIKOAGULANCIA ( HEPARIN A JEHO DERIVÁTY )

heparin

-směs kyselých mukopolysacharidů ( produkován žírnými bb. ), v játrech/plicích/střevě

účinek: zrychluje a podporuje interakce antitrombinu III  ( ten ireverzibilně inhibuje trombin, faktor Xa ), vyplavuje lipoproteinovou lipázu z endoteliálních bb. ( antilipidemický )

,antiadhezivní ( snižuje adhezi trombocytů k endotelu, snižuje vyplavování destičkového RF )

,antihistaminový účinek

-parenterální podání ( i.v. ),NE i.m. ( tvoří se hematomy ), metb v játrech, exkrece ledvinami

-neprochází placentou a do mat.ml.!!!

NÚ:krvácení ( do GIT, MOČO, nadledvin ), alergie, trombocytopenie, osteoporóza

KO: aktivní krvácení, stav po chirurgickém zákroku, maligní hypertenze

-antagonista: protaminsulfát!! ( při intoxikaci heparinem, pomalu i.v., váže heparin za vzniku inertního komplexu

-nutné monitorovat APTT = tromboplastinový čas ( trombinový čas ), důležité kontrolovat hladinu antitrombinu III ( protože na něj heparin působí )

 

 

nízkomolekulární hepariny

nadroparin, enoxaparin, dalteparin, parnaparin, reviparin, sulodexid

-výhodnější než vysokomolekulární ( lepší antikoagulační efekt, méně NÚ, dlouhodobý ef. )

účinek: působí proti faktoru Xa

-s.c. podání do břicha

užití: profylaxe trombembolických nemocí ( hemodialýza, chirurgie, léčba HŽT )

 

2)NEPŘÍMÁ ANTIKOAGULANCIA ( = PERORÁLNÍ )

-jsou to deriváty 4-hydroxykumarinu/ indan 1,3-dionu ( strukturou připomínají vit.K )

-kumarinové deriváty mají nižší toxicitu ( používají se více )

účinek: kompetitivní antagonisté vitaminu K ( vit.K + Ca2+ = katalýza konverze koagulačních faktorů VII,IX,X, proteinu C/S na aktivované ), regenerace vit.K inhibována perorálními antikoagulancii, díky nim tvorba strukturálně nekompletních srážecích faktorů ( na již vytvořené nemají už vliv )

-antikoagulační účinek nastupuje až za 2-3 dny!!! ( nejprve musí dojít ke katabolismu již vytvořených koagulačních faktorů ), nutno dodržovat dietu s nízkým příjmem vit. K

warfarin

-podání p.os, inj.

-rychlá absorbce z GIT, vazba na proteiny 99%!!! ( i ostatní ve skupině ) – plazmatický poločas 36 hodin, vytěsnění z vazby způsobuje krvácivý stav!!!

-nepřestupují HEB, prostup placentou  (teratogenní ), metb v játrech, vyloučeny močí/stolicí

NÚ: krvácivost ( kůže a mukózní membrány ), okultní krvácení do GIT, ledviny, mozek ,děloha , plíce, průjem, nekróza tenkého střeva/kůže, dermatitida

KO:GIT ulcerace, trombocytopenie, onemocnění ledvin a jater, maligní hypertenze, alkoholismus, gravidita

-antagonista: vitamin K!!! ( podání při intoxikaci ) – schopen do 24 hodin normalizovat INR

-závažné hemoragie – podání plazmy nebo plazmatických koncentrátů ( obsahují faktory závislé na vit.K )

-nutný monitoring protrombinového času ( = INR, Quick ) – jednou za 2 dny, pak 1x týdně

-mnoho lékových interakcí ( pacienti mají být informování a nosit náramek, že užívají )

+ užití: deratizační prostředek k hubení myší a potkanů ( vnitřní krvácení )

dicumarol, ethylbiscumacetát, fenprocumon

 

3) PŘÍMÉ INHIBITORY TROMBINU ( PERORÁLNÍ )

ximelagatran

-v organismu konvertován na aktivní melagatran, podání p.os ( x ostatní parent. – lepirudin, bivalirudin, argatroban )

účinek: přímá inhibice trombinu ( inhibuje vytvořený trombin + inhibuje další tvorbu )

užití:léčba a prevence venózní trombembolie, prevence IM u síňové fibrilace

-není nutná monitorace INR!!! ( neovlivňuje protrombin )

-rychlá absorbce, bio dostupnost 20%, eliminace ledvinami, rychlý účinek, 2x denně

užití v budoucnu: syndrom 3.třídy ( komplikace při letech na velkou vzdálenost )!!!

-velmi výhodné  vlastnosti ( nahradí v některých indikacích warfarin, málo NÚ )