Choď na obsah Choď na menu
 


64. FIBRINOLYTIKA, ANTIAGREGANCIA

24. 6. 2010

= slouží k rozpuštění již vytvořeného trombu ( x antikoagulancia zamezují jeho tvorbě!!! )

-neselektivní ( působí v krvi ) , selektivní ( působí již v trombu )

FIBRINOLÝZA – začíná aktivací plazminogenu na plazmin ( ten katalyzuje degradaci fibrinu )

aktivace spouštěna aktivátory plazminogenu: t-PA, scu-PA ( akt.plazm.urokinázového typu )

-vazba na fibrin na povrchu trombu ( fibrinolýza omezena na trombus, protože aktivátory i inhibitory v plazmě inaktivují pouze volné frakce )

-plazmin nespecifický ( může degradovat mnoho proteinů )

aktivace tlumena inhibitory plazminogenu: PAI-1 ( inhibitor aktivátoru plazminogenu 1 )

-aktivátory / inhibitory jsou tvořeny v endotelu a vyplavovány do oběhu ( poločas 10 minut )

-aktivace fibrinolytického systému – dojde ke konsupmci koagulačních faktorů ( krvácení )

účinek: aktivátory plazminogenu (PA )

užití: k obnovení tkáňové perfuze ( plizní embolizace, HŽT, arteriální okluze – př:IM –nutno podat do 4 hodin od příznaků ( minimalizace ischemizovaného ložiska ), lýza starších trombů obtížnější!!!

: krvácení ( místo vpichu, intrakraniální krvácení u 1% )

KO: krvácení , hypertenze a jiné riziko krvácení

 

ROZDĚLENÍ TROMBOLYTIK ( = FIBRINOLYTIK )

1)NESELEKTIVNÍ FIBRINOLYTIKA

streptokinázaaktivátor plazminogenu ( rychle rozpouští trombus )

                        -NÚ: krvácení, horečka, alergie, anafylaktický šok ( prevence podat hydrocor-

                                tizon v bolusu )

urokináza – aktivátor plazminogenu, účinná u velkých plicních embolů, menší riziko krvácení

                  -podání i.v. u IM jako streptokináza

2)SELEKTIVNÍ FIBRINOLYTIKA

tkáňový aktivátor plazminogenut-PA ( = altepláza!!! )

                                                         -selektivní aktivace plazminogenu v trombu

                                                         -nižší riziko krvácení ale vyšší riziko reokluze ( podáme

                                                          proto s heparinem )

                                                         -retepláza , tenectepláza ( jsou výhodnější )

anistrepláza = ASPAC, aktivace až po vazbě na fibrin ( dlouhý plazmatický poločas )

                        -podání jako i.v. bolus, účinná u čerstvého IM

sarupláza – rscu-PA, možno kombinovat s t-PA, vysoká afinita pro fibrin, dobré vlastnosti

                 -užití k zajištění reperfuze koronárních tepen

3)DEFIBRINANCIA

-hadí toxiny ( zvyšují degradaci fibrinogenu )

-spíše antikoagulační než trobmolytické účinky

-ancrod, batroxobin

 

ANTIFIBRINOLYTIKA

=zabraňují vazbě plazminu na fibrin

užití: náhrada koagulačních faktorů při krvácení ( po chirurgických zákrocích, stomatolog.

u hemofiliků )

KO:přítomnost intravazkulární koagulace

:nauzea

kyselina €-aminokapronová ( = EACA )

-snižuje aktivaci plazminogenu, při i.v.podat pomalu ( aby nevznikla trombóza )

kyselina tranexamová

-p.os, i.v., delší účinek

kyselina p-aminomethylbenzoová (PAMBA )

-podobná EACA

aprotinin

-inhibitor proteáz

-užití: krvácení při poruchách fibrinolýzy, léčba pankreatitidy ( zabraňuje rozvoji zánětu )

 

ANTIAGREGANCIA ( =PROTIDESTIČKOVÉ LÉKY )

=látky inhibující agregaci destiček

užití:profylaxe arteriální trombózy ( sekundární prevence IM ) + heparin

kyselina acetylsalicylová  ( = ASA, aspirin)

antiagregační účinek ( blokuje COX reverzibilně x ostatní, dávka 75-150 mg /denně )

snížení tromboxanu A2 ( ovlivňuje v trombocytech jejich aktivaci )                                       --snížení PGI2 ( působí vazodilatačně, antiagregačně, v endoteliálních bb. – tomu se snažíme zabránit ) – účinek závisí na dávce!!! – podání nízkých dávek ↓o 50% výskyt IM/náhlé smrti

užití: stabilizace aterosklerotického plátu ( brání vzniku aterogenního povrchu )

-podání u všech pacientů s chronickou stabilizovanou AP!!! ( když není KO )

KO: hemokoagulační poruchy, GIT krvácení v anamnéze, peptický vřed, akutní hemoragický iktus, alergie ( podání indobufen, ticlodipin, clopidogrel )

dipyridamol

-snižuje adhezivitu destiček, koronární vazodilatans ( zesiluje účinek PGI2 )

-neosvědčil se, použití pouze v kombinaci

ticlodipin, clopidogrel

-inhibice agregace destiček ( x ASA nemají vliv na mtb PGI2 ) – blokují ADP cestu agregace trombocytů ( inhibice aktivace glykoproteinových rec. IIb/IIIa a jejich schopnost vázan fibrinogen )

užití: prevence trombembolie u alergie na ASA

NÚ: hemoragie, GIT potíže, leukopenie ( clopidogrel lépe tolerován )

blokátory glykoproteinových rec. IIb/IIIa

-receptory pro fibrinogen, Von Willebrandův faktor na tromb.,NÚ:horečka,cefalea,krvácení

abciximab – užití: prevence komplikací při koronárním intervenčním zásahu

tirofiban – užití:prevence časného IM,nest.AP ( podobně eptifibatid )