Choď na obsah Choď na menu
 


67.LÉČIVA POUŽÍVANÁ K TERAPII DNY

24. 6. 2010

DNA

a)primární = geneticky podmíněná porucha metabolismu purinů charakterizovaná ↑ koncentrací kyseliny močové v séru ( = hyperurikémie ) a ukládáním urátu sodného v chrupavkách a v kloubech, fagocytóza urátových krystalů mohou vyústit až do degenerativních kloubních změn

 

b)sekundární = vzniká při nadměrném rozpadu nukleotidů ( nádorová onemocnění ) nebo při ↓vylučování kyseliny močové ( hyperurikémie se může vyskytnout jako NÚ při léčbě thiazidinovými diuretiky )

projevy: náhle vzniklý a bolestivý záchvat akutní artritidy ( může se opakovat )

               často mimokloubní projevy ( kožní, postižení ledvin urátovými krystaly )

cíl: předejít záchvatům, ↓c kyseliny močové, potlačit ukládání urátů do kloubů

 

léčba akutního záchvatu

nesteroidní protizánětlivé léky – lék volby, ↓bolest, užití i v období mezi záchvaty

    -inhibice tvorby PG,potlačení fagocytózy urátových kr.

     leukocyty

   -ibuprofen/diklofenak/naproxen/piroxicam/indometacin

   -na počátku vyšší dávky i.m. ( NEdáváme ASA )

colchicin – inhibuje migraci leukocytů do kloubů, vazba na tubulin v bb.brání tvorbě

                   mikrotubulů, ↓bb.motilitu, potlačí fagocytózu ( nevznikne zánět )

                -aplikace p.os ( za 2-4 hod, max 6mg/den ) již při prodromech záchvatu

               -podání do odeznění bolesti nebo do vzniku průjmu ( známka poškození GIT sl.)

glukokortikoidy – i.m. nebo přímo do kloubu pokud předchozí terapie selže

 

období mezi záchvaty ( prevence dny )

léčiva ↑vylučování kyseliny močové ( = urikosurika )

probenecid, benzbromaron – blok zpětných resorbčních mechanismů v tubulech pro organické kyseliny ( k.močová ), podání dlouhodobě jako prevence, dojde k reabsorbci urátů z kloubů, po zahájení může najednou vyplavená k.močová vyvolat záchvat ( dobré začít s léčbou 2-3 týdny po záchvatu )

probenecid - + prodlužuje účinek βlaktamových atb, účinky až za měsíce, nefropatický

benzbromaron – u primární i sekundární dny

-: urátová krystalurie – důležité dodržovat diurézu a alkalizovat moč

         alergická dermatitida

         průjmy

         aplastická anemie – vzácná, vážná

 

léčiva blokující syntézu kyseliny močové

allopurinol – inhibuje enz xantinoxidázu ( katalyzuje přeměnu hypoxantinu/xantinu na

k.močovou ), hypoxanti a xantin = deriváty k.močové ( dobře rozp.ve vodě, lepší eliminace)

-na začátku podávat  s colchicinem ( nejprve se ↓vylučování k.močové – může dojít k záchvatu )

-lék volby, pokud nelze podat urikosurika, vhodný u nemocných s močovými kameny

( nevede k tvorbě urátových kamenů )

- nepodávat s cytostatiky purinového charakteru ( inhibuje jejich degradaci,↑toxicitu )

: svědění a zarudnutí kůže

-u asymptomatických pacientů s hyperurikémií stačí dieta s ↓obsahem purinů