Choď na obsah Choď na menu
 


68. HYPOTHALAMICKÉ A HYPOFYZÁRNÍ HORMONY

24. 6. 2010

-produkce hormonů libriny / statiny ( regulují metb, růst, reprodukční funkce )

HYPOTHALAMICKÉ HORMONY

GHRH = faktor uvolňující růstový hormon

-účinek: na somatotropní bb. produkující růstový hormon ( udržuje stálou sekreci STH

             bez down-regulace )

-užití: v dg.testu sekrece růstového hormonu u dětí s podprůměrným růstem

           terapie dětí s defektem tvorby růstového hormonu ( nutno možnost tvorby otestovat)

-podání: i.v., s.c., intranazálně

 

GHRIH = somatostatin

-účinek: hormon inhibující uvolňování růstového hormonu ( inhibitor endokrinní i exokrinní

              sekrece STH a TSH adenohypofýzy, insulinu a glukagonu v pankreatu a Git hormonů )

              redukce kyselé žaludeční sekrece, antiproliferativní účinek, snižuje žilní průtok

               splanchnickou  oblastí ( léčba krvácení z GIT )

-tvořen v CNS v hypothalamu, TS D-bb.pankreatu ( jeho sekrece stimulována IGF-1 )

-syntetické analogy ( octreotit, lancreotid )

octreotid

užití: léčba nádorů produkujících VIP, karcinoidní tumory, glukagonomy, pituitární adenomy

          terapie acromegalie ( snižuje produkci STH ), krvácení z oesophageálních varixů

 

TRH = hormon uvolňující thyreotropin

-účinky: reguluje sekreci thyreotropinu ( TSH ) v adenohypofýze

-syntetický analog ( protirelin ) – dg.hypofyzárně-thyreoidální osy ( dg.poruch ŠŽ )

                                                   ( normálně se TSH zvýší,  u thyreotoxikózy reakce chybí )

                                       -dg.vyšetření sekrece prolaktinu u pac. s akromegalií

-užití: podání u míšního trumatu zlepší stav, krátkodobě zlepšuje depresivní stavy

-inj. TRH – kovová chuť v ústech, nauzea, závrať, nucení na močení

 

CRH = hormon uvolňující kortikotropin

-účinky: řídí sekreci ACTH a β-endorphinu v adenohypofýze

-syntetický analog ( corticorelin )

-jeho účinky inhibovány glukokortikoidy

užití: dg.Cushingova sy ( odlišení Cushingovy nemoci od ektopického ACTH sy )

                                     ( odlišení hyperkortizolizmu u deprese a Cushingovy nemoci )

 

GnRH = hormon uvolňující gonadotropiny ( = gonadorelin )

-účinky: řídí uvolňování gonadotropních hormonů adenohypofýzy ( FSH, LH )

-syntetické analogy ( leuprolid, goserelin, nafarelin, buserelin ) – i.v., s.c., nasálně

užití: dg.odlišení hypogonadotropní hypogonadismus x konstituční opožděná puberta

         léčba s hypothalamickým hypogonadismem k obnovení fertility, opožděná puberta,

    u IVF, biochemická kastrace u mužů s ca prostaty/u žen s endometriózou/fibrinoidy dělohy

    /sy polycystických ovarií, léčba kryptorchismu

NÚ:bolest hlavy, zrudnutí, bolesti břicha, alergie, osteoporóza ( u delšího užívání )

 

PRIF = hormon inhibující prolaktin

účinky: inhibuje tvorbu a uvolńování prolaktinu z adenohypofýzy

PRF = hormon uvolňující prolaktin

účinky: stimuluje tvorbu a uvolňování prolaktinu z adenohypofýzy

HYPOFYZÁRNÍ HORMONY – ADENOHYPOFÝZA

-tvořené hormony regulují životně důležité funkce + regulace sekrece jiných endok.žlaz

-tvorba zde řízena hypothalamickými hormony  ( hypothalamo-hypofyzárním žilním sys. )

-bb.zde ( kortikotropní, somatotropní, laktotropní, thyreotropní, gonadotropní )

-hormony: nízkomolekulární peptidy

 

β-lipotropin ( = prekurzor endogenního opioidu β-endorfinu )

-analgetické účinky, uvolňuje se z adenohypofýzy spolu s ACTH

STH = růstový hormon

-tvořen somatotropními bb. ( tvoří 50%všech bb. adenohypofýzy )

-vyplavován hlavně v noci

účinky:

stimulace normálního růstu ( nepřímý účinek přes somatomediny ( IGF1 a 2 – tvoří se v játrech ) – zvyšuje příjem sulfátů do chrupavek/ inkorporaci thimidinu do DNA / uridinu do RNA / syntézu chrupavčité tkáně ( stimuluje přeměnu prolinu na hydroxyprolin ), zvyšuje proteosyntézu a vstup AK do bb., lipolýza tukové tkáně, účinky na glycidový mtb jako insulin

-posouvá využívání zdrojů E od glycidů k lipidům

účinek na mtb lipidů/sacharidů

deficit: děti – hypofyzární nanismus – nedostatek GHRH / porucha syntéza IGF

                                                           -léčba:substituce ( i u Turnerova sy a další )

                                                                       podání somatotropinu pod kůži ( lipodystrofie

                                                                       v místě aplikace, hypothyreoza )

            dospělí – u deficitů hormonů ( nádor hyp-hyp.oblasti, katabolické stavy,popáleniny )

nadprodukce: děti – gigantismus

                        dospělí – akromegálie ( benigní tumor hypofýzy )

 

ACTH = adrenokortikotropní hormon

-tvorba z POMC ( vznik: ACTH, MSH, β-andorfin )

-syntetický analog ( tetracosactid )

účinky: stimulace syntézy a výdeje adrenálních steroidů kůry nadledvin ( mineralo- / gluko- kortikoidy a prekursory androgenů – dihydroepiandrostendion, androstendion )

-přímá stimulace prvního kroku syntézy: štěpení cholesterolu na pregnenolon  (cholesterolesteráza )

-receptory pro ACTH v kůře nadledvin a kožních melanocytech

-ACTH vyvolává hypertrofii a hyperplazii nadledvin ( nízké hodnoty vedou k atrofii )

+ navozuje lipolýzu tukové tkáně, hyperpigmentaci kůže a sliznic

užití: dg.odlišení Addisonovy choroby ( = atrofie kůry nadledvin ) X sekundární nadl.insuf.

                                                                                                             daná nedost.sekr.ACTH

 

TSH = thyreotropin

účinky: stimulátor tvorby thyreoidálních hormonů (T4,T3 )

            +zvyšuje vazkularizaci ŠŽ, hypertrofie ŠŽ, stimulace příjmu I folikulárními bb.

-receptory RAR/RXR na folikulárních bb.

-maximální sekrece v noci

užití: meta u ca ŠŽ ke zvýšení příjmu radioaktivního I metastatickoku tkání ( i.m. a s.c. )

 

gonadotropní hormony ( = FSH, LH, hCG )

FSH, LH- produkovány gonadotropními bb.adenohypofýzy

hCG – produkován bb.trofoblastu placenty

-LH/DH receptor pro LH a hCG

-FSH má samostatný receptor

účinky: hormony regulující funkci gonád ( správný růst a funkce )

FSH –fce: zvyšují gametogenezi ( stimulace vývoje folikulů žen / spermatogeneze u mužů )

                podmiňují syntézu ovariálních steroidů, stimulace konverze androgenů na estrog.

                stimulace tvorby testikulárního proteinu v Sertoliho bb. u mužů

užití: indukce ovulace u infertility ( anovulační cykly / hyp-hyp hypogonadismem )

          IVF

          u nedostatečného zrání corpus luteum

LH – fce: stimulace vývoje folikulů v ováriích, indukuje ovulaci, ↑sekreci progestinů v

               luteální fázi MC, stimulace sekrece testosteronu v Leydigových bb.

užití: indukce ovulace žen, poruchy spermatogeneze z hormonálních příčin

-vylučovány močí postmenopauzálních žen ( užití k terapii ) – menotropin,urofollitropin(FSH )

hCG – podobné účinky jako LH ( stimulace udržení tvorby progestinů v CL,udržení placenty )

         -léčba pubertas tarda u chlapců, kryptorchismus, hypofyzární hypogonadismus

         -použití v těhotenských testech

 

prolaktin

-tvořen laktotropními bb.adenohypofýzy

-za běžných okolností převažuje inhibice sekrece ( díky prolaktostatinu  - 1 z jeho komponent je dopamin – agonisté prolaktin potlačují = L-dopa x antagonisté podporují = antipsychotika ), sekrece prolaktinu nemá zpětnou regulaci z periferie

-stimul: dráždění prsních bradavek aktem kojení ( zabrždění sekrece PRIF ji vyvolá )

-estrogeny, gnRH, TRH : ↑sekreci prolaktinu

účinky: řízení ejekce mléka, po porodu se snižují estrogeny a tím se zvyšuje prolaktin

            proliferace a diferenciace tkáně prsu ( inhibuje uvolňování gonadoliberinů –

            proto většinou během kojení nedochází k ovulaci )

léčba nerovnováhy prolaktinu: hyperprolaktinémie ( nádory, antipsychotika, hypothyreóza,

                                                  -u žen amenorhea, galaktorhea, infertilita

                                                  -u mužů galaktorhea, infertilita, impotence

                                                  -léčba: agonisté dopaminu ( bromocriptin, lisurid, quinagolid)

bromocriptin – užití:hyperprolaktinémie, galaktorhea, nádory tvořící prolaktin, Parkinsonis.,

                          akromegalie, odvykací léčba při závislosti na kokainu

 

HYPOFYZÁRNÍ HORMONY – NEUROHYPOFÝZA

-složena z terminálních neuronů ncl.supraopticus a paraventricularis

-axony neuronů tvoří hyp-hyp.trakt

-hormony tvořeny v hypothalamu a do neurohypofýzy transportovány neurosekrečními vlákny

oxytocin

-syntéza v hypothalamu, ováriích, testes

účinky: vazba na myoepiteliální bb. mléčné žlázy ( kontrakce bb. – ejekce mléka )

             a hladkého svalstva dělohy ( kontrakce ), stimulace tvorby PG

            +mírná aktivita jako vazopresin ( podobný – vazba na jeho receptory )

            +tvorba mateřského chování žen, vliv na sexuální chování mužů

-stimul pro sekreci: dráždění bradavek při kojení, roztažení děložního hrdla při porodu

užití: uterokonetický ( stimulace a indukce porodu )

KO:předčasný porod, fetální disstres sy

 

vazopresin ( = ADH )

účinky: antidiuretické ( ↑vazbou na receptory resorbci vody v DT ), vasopresorické účinky

            neuromodulátor a neurotransmitter v CNS

-receptory: V1-V3 – V1 ( v hladkém svalstvu cév – vazokonstrikce )

                               - V2 ( v ledvinách – antidiuretický účinek ), + stimulace agregace a hemok.

                               - V3 ( vazbou zvyšuje sekreci ACTH z adenohypofýzy )

-stimul k uvolnění – zvýšená osmolarita ( vyvolá pocit žízně a tvorbu ADH ), hypovolémie,

                                  uvolňován angiotenzinem

porucha sekrece: DI ( nedostatek ADH, porucha citlivosti rec.v ledvinách = nefrogenní DI,

                                     mutace receptorů V2 )

analoga vazopresinu:

desmopressin – selektivní k V2-rec., terapie DI!!!, enuresis nocturna, dif.dg.polyurií,

                            profylaxe krvácení při hemofilii A/von Will.choroby ( vazokonstrikce )

terlipressin – selektivní k V1-rec., léčba krvácení z GIT/URO traktu/POČO

ornipressin, felypressin –V1-selektivní, léčba:v chirurgii k omezení krvácení, do lok,anestetik

lypressin – nejvíce podobný ADH, možnost aplikace v nosním spreji, u nás není běžný

:dyspepsie, abdominální koliky, obtíže při mikci, alergie, změny KT, bronchospazmus, stah artérií, křeče

antagonisté ADH

demeclocyklin – antagonizuje ADH na V2-rec., léčba: SIADH ( příčinou je často paraneoplastická sekrece ADH tumorem – př:plic )