Choď na obsah Choď na menu
 


68. THYREOIDÁLNÍ LÁTKY A ANTITHYREOIDÁLNÍ LÁTKY

25. 6. 2010

ŠŽ: tvoří tyroxin, trijodtyronin, kalcitonin

                                                                                                                                            

TYROXIN ( T4 ) , TRIJODTYRONIN ( T3 )

-funkce: zachovat normální růst, tělesnou teplotu, E bilanci

syntéza:

-pro syntézu nutný I ( z potravy, ukládán v ECT ) – odsud vychytáván folikulárními bb. díky transportnímu mechanismu  ( je stimulovaný TSH ), jodid se oxiduje na aktivní jód ( enzym peroxidáza ), který je zabudován do tyrozilových zbytků thyreoglobulinu ( vzniká mono a di-jódtyronin ) – jejich kondenzací vzniká T3 a T4

-denní produkce T4 – 80, T3 - 30µg

-produkce řízena z hypothalamu TRH, hypofýzy TSH  (dlouhodobě zvýšené TSH vede k hypertrofii ŠŽ  -struma )

-T4 není aktivní hormon ( musí být dejodován na T3! )

mech.účinku: T3 vstupuje do jádra bb a váže se na receptory ( komplex ovlivní expresi genů regulujících tvorbu proteinů, receptory: játra, ledviny, srdce, svaly, reprod.orgány, nervy )

účinky: zvyšují bazální mtb cukrů, tuků, proteinů, zvyšují produkci tepla

            ( mají podobné účinky jako katecholaminy )

            podporují tělesný růst a vývoj ( synergisté s růstovým hormonem ) – deficit

            vede k poruše CNS ( kretenismus ) a kostního růstu ( malý vzrůst )

-exocytózou do řečiště, vazba na transportní globulin 99,9%

- c T4 = 64 – 132 mmol/L ( z toho volná frakce 9-24 pmol/L )

-c T3 = 1,5 – 2,9 nmol/L ( z toho volná frakce 3-8 pmol/L )

-volný tyroxin do tkání, biodegradace dejodací

 

PORUCHY FUNKCE ŠŽ

hypertyreóza

Grawes-Basedowova nemoc – vznik na autoIS podkladě jako genetický defekt T-lym

                                               -produkce protilátek proti TSH-receptorům

iatrogenní hypertyreóza – vyvolána preparáty s vysokým obsahem I,amiodaronem

                                         -u predisponovaných osob ( autoIS uzly ve ŠŽ )

projevy: nervozita, hyperkineze, vnitřní chvění, tachykardie, zvýšení chuti k jídlu a střevní motility, zvýšený průtok ledvinami (polyurie ), kůže je teplá/zpocená/špatná tolerance horka, řídké vlasy ( padají ), exoftalmus/oftalmopatie, struma s šelesty a víry, negativní N bilance, hyperglykémie, pokles cholesterolu a TAG, rychlá eliminace léčiv, zvýšené T3/4, snížené TSH

léčba: potlačení tvorby, odpovědi tkání na hormony, destrukcí žlázového epitelu, chirurgickou ablací

antithyreoidální látky ( = thyreostatika )

thioamidy – prevence tvorby hormonu blokádou peroxidázy + inhibice kondenzace

                  -karbimazol!!!, methimazol ( p.os )

jodidy ( Lugolův roztok ) – inhibují vyplavení hormonů ze ŠŽ

radioaktivní jód – vychytáván ŠŽ, poškodí β-zářením funkční epitel

antagonisté β-adrenergních receptorů – blokují dejodinázu, kontrolují tachykardii

 

hypotyreóza

-hlavně autoIS zánětem ŠŽ, nedostatkem I v potravě, léčbou radioaktivním I

-iatrogenně – lithium, sulfonamidy, PAD, nadbytek I

projevy: spavost, apatie, zpomalení duševních procesů, zimomřivost, bradykardie,

              snížení chuti k jídlu, pokles střevní motility ( zácpa ), ascites, pokles GF,

               studená bledá kůže, suché a lomivé vlasy a nehty, otoky na bércích/kotníky,

               myxedemová facies, makroglosie, chrapot, struma z nadprodukce TSH,

              redukce BM, pozitivní N bilance, zvýšený cholesterol a TAG, nadváha,

              pomalá eliminace léčiv, zvýšená hladina TSH, snížená hladina T3/T4

léčba: L-tyroxin

 

KALCITONIN

-polypeptid tvořený C-bb. ŠŽ, vyplaven při zvýšené c Ca2+ v plazmě

účinky: inhibice osteoklastů, podporuje exkreci Ca2+ a fosfátů, analgetický účinek

-podání intranasálně, s.c.

-dostupný humánní syntetický nebo lososí

: flush, nauzea, alergie, reakce v místě vpichu

užití: Pagetova choroba, osteoporóza v menopauze, bolesti kostí