Choď na obsah Choď na menu
 


7+8. ZÁKLADNÍ FARMAKOKINETICKÉ PARAMETRY – DISTRIBUČNÍ OBJEM CLEARANCE, BIO POLOČAS

24. 6. 2010

farmakokinetika = co organismus dělá s léčivem ( absorbce, distribuce, eliminace )

-klinická farmakokinetika = zabývá se vztahem mezi farmakologickou nebo toxickou odpovědí na léčivo a dosaženou koncentrací léčiva v plazmě/krvi

farmakodynamika = co léčivo dělá s organismem ( mechanismus působení léčiv )

 

kinetika 0.řádu = rychlost eliminace léčiva je konstantní a je nezávislá na plazmatické

                             koncentraci ( př: ethanol, phenytoin )

                           -příčinou je omezení rychlosti biotransformace léčiva dostupností

                            enzymu, kofaktoru

kinetika 1.řádu = rychlost eliminace léčiva je přímo úměrná jeho koncentraci ( častější )

 

DISTRIBUČNÍ OBJEM

distribuční objem = množství léčiva v těle /C

= je to objem tekutiny, v němž by se veškeré léčivo v těle vyskytovalo v téže koncentraci jako v krvi/plazmě

-různá distribuce léčiva v těle odlišuje velikost distribučního objemu od velikosti V krve

(látky se 100% vazbou na plazmatické proteiny mají distribuční objem stejný jako objem plazmy x digoxin je hydrofobní – má vysokou distribuci v tuku a proto je jeho distribuční objem 700 l )

význam:  k určení nárazové dávky ( při pravidelném dávkování léčiv s dlouhým poločasem by dosažení ustálených koncentrací trvalo neúměrně dlouho )

nárazová dávka ( LD ) = distribuční objem x požadovaná koncentrace v ustáleném stavu

 

CLEARANCE

=vyjadřuje schopnost organismu vylučovat léčivo všemi eliminačními orgány ( ledviny, plíce, pot, játra )

clearance = rychlost eliminace / c v plazmě ( bio tekutině )

clearance = rychlostní eliminační konstanta / distribuční objem

-pro léčiva s účinkem závislým na dávce je dávkovací režim komplikovanější

= clearance je objem biologické tekutiny, který bude kompletně očištěn od léčiva za jednotku času ( představuje eliminaci léčiva různými orgány – celková clearance = součet hepatální + renální +jiné )

-důležitý farmakokinetický parametr, kterým je možno postihnout dlouhodobé podání léčiva

-snaha udržovat c léčiva na ustálené úrovni v terapeutickém rozsahu ( ustálené úrovně se dosáhne při stavu: rychlost podání = rychlost eliminace léčiva

dávkovací rychlost = clearance x průměrná c léčiva v ustáleném stavu

-známe-li požadovanou ustálenou c léčiva, pak hodnota clearance bude určovat rychlost, jakou má být léčivo podáváno ( hodnota clearance je konstantní pro léčiva s kinetikou 1.řádu – většina x proměnlivá u léků s kinetikou O.řádu

užití: odhad udržovací dávky léčiva při opakovaném podání

rychlost dávkování ( Ro ) = clearance x požadovaná koncentrace v ustáleném stavu

 

BIOLOGICKÝ POLOČAS

 = doba, za kterou se koncentrace léčiva v těle sníží na 50% ( také hladina farmaka v plazmě poklesne na ½ )

t1/2 = In2 ( 0,693 ) / Ke ( = rychlostní konstanta eliminace 1.řádu )

Ke = 0,693 / t1/2

biologický poločas ( t ½ ) = 0,693 x Vd / Cl

-bio poločas se prodlužuje v důsledku ↓clearance ( Cl ) , ↑distribučního objemu ( Vd)

význam: vyjadřuje snížení plazmatických hladin léku v eliminační fázi ( za 4-5 poločasů

               poklesne hladina o 95% )

 

biologická dostupnost

bio dostupnost = frakce z celkové dávky podaného léčiva, která dosáhne systémové cirkulace

= rozsah, ve kterém léčivo dosáhne systémové cirkulace a místa svého účinku

-závisí na způsobu podání ( určována z poměru AUC p.os / AUC i.v., AUC = plocha pod křivkou