Choď na obsah Choď na menu
 


74. LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ HOMEOSTÁZU MINERÁLŮ V KOSTECH

24. 6. 2010

-hladina Ca2+ v plazmě udržována: kalcitonin, parathormon, vitamin D

parathormon

-polypeptid, uvolňován při ↓ Ca2+ v plazmě ( tvořen příštítnými tělísky )

účinky: ↑koncentraci Ca2+ v plazmě ( zvyšuje reabsorbci v DT ledvin, uvolňuje Ca2+ z kostí,

zvyšuje vstřebávání z GIT, stimuluje tvorbu vit.D )

            ↓koncentraci fosfátů v plazmě  ( inhibuje jejich reabsorbci v DT )

kalcitonin

-polypeptid, oponent parathormonu ( tvořen parafolikulárními bb. ŠŽ )

účinky: ↓koncentraci Ca2+ v plazmě ( inhibuje osteoklasty, snižuje reabsorbci Ca2+ a

fosfátů v DT)

              ↓sekreci gastrinu a HCl v žaludku

-sekrece po požití jídla s obsahem vápníku

užití: Pagetova choroba, osteoporóza, chronická hyperkalcémie, analgetický efekt

 

vitamin D

-komplex látek steroidní povahy ( tvořen v kůži – metb v játrech – ledvinách )

-syntetické deriváty: kalcitriol, alfakalcidiol, kalcipotriol,takalcitol,dihydrotachysterol

užití: terapie hypokalcémie, renální osteodystrofie, hypoparathyreóza

účinky: ↑ koncentraci Ca2+ a fosfátů v plazmě ( zvyšuje jejich vstřebávání ze střeva,

reabsorbci v tubulech, stimulace osteoklastů ), proliferace imunokompetentních bb.

-p.os, i.m. ( pozor na absorbci při tukové malnutrici NENÍ )

NÚ:hyperfosfatémie, hyperkalcémie ( GIT potíže ), porucha fce ledvin ( nefrolithiáza,

nefrokalcinóza ), snížení kostní denzity

 

-poruchy homeostázy minerálů v kostech = metabolické osteopatie

( = osteoporóza, osteomalácie, rachitida, Pagetova choroba, osteogenesis imperfecta )

osteoporóza

=abnormální úbytek kostní hmoty, porucha architektoniky kostí a jejich zvýšená lomivost

-profylaxe: životospráva, pohyb, dostatek Ca2+ v potravě

                    léky ( soli vápníku a vitamin D, estrogeny u žen v menopauze ),raloxifen

                    (modulátor estrogenních receptorů ),lososí kalcitonin

( estrogeny se v menopauze kombinují s progestiny – prevence endometriální hyperplazie a ca dělohy )

-léčba: estrogeny, soli vápníku, vitamin D + bisfosfonáty ( zabrańují ztrátě kostní hmoty )

a fluoridy ( anabolický efekt ), anabolické steroidy, kalcitonin ( u těžších )

thiazidinová diuretika ( + hypertenze ),stroncium, osteoprotegerin

látky podporující výstavbu kosti ( PTH,IGF-1,STH, statiny )

nutriční křivice a osteomalácie

-nutriční křivice u dětí, osteomalácie u dospělých – vznikají nedostatkem vitaminu D ( nedostek slunečního záření, v potravě )

-u dětí nedostatek růstu a kostní deformity

-snížená mineralizace kostní matrix ( bolesti kostí, proximální myopatie, fraktury)

profylaxe: denní podávání vitaminu D

léčba: vyšší dávky vitaminu D

 

Pagetova nemoc

=lokalizované kostnín onemocnění charakterizované intenzivním kosním obratem s rychlou resorbcí kosti a zvýšením tvorby neplnohodnotné kostní hmoty provázené bolestmi

léčba: lososí kalcitonin, lidský kalcitonin, bisfosfonáty

 

hyperparathyreoidismus

primární hyperparathyreoidismus –příčina:adenom příštítných tělísek/ca/hyperplazie

-neléčí se, sleduje ( pokud komplikace – chirurgická léčba )

sekundární hyperparathyreoidismus – příčina:hyperplazie při dlouhotrvající insuficienci

ledvin a hypokalcémii

terciální hyperparathyreoidismus – rozvoj hyperkalcémie při sekundárním ( rozvoj adenomu)

léčba: fosfáty, kalcitonin, biosfosfonáty, pliamycin

 

hypoparathyreoidismus

příčina: operace ŠŽ, kongenitální aplázie, ozáření, autoimunita, hypomagnezémie

-nedostatek PTH ( hypokalcémie, hyperfosfatémie )

léčba: soli vápníku, soli hořčíku ( + vitamin D )

pseudoparahypothyreoidismus = chybění odpovědi na PTH při normální/zvýšené produkci

hypokalcémie

-vyvolá neuromuskulární sy ( křeče, parestezie, laryngospazmus )

-příčiny: hypoparathyreóza, deficit vit.D, malabsorbce Ca,selhání ledvin

léčba: soli vápníku a vit. D

 

hyperkalcémie

příčiny:hyperparathyreoidismus, fam.ben.hyperkalcémie, adenom příš.tělísek, ca s meta v kostech,léky ( thiazidinová diuretika)

: deprese CNS, změny srdeční funkce

léčba: rehydratace + furosemid, kalcitonin, kortikosteroidy, bisfosfonáty, pliamycin, gallium nitrát ( inhibice resorbce kostí u meta ), fosfát

 

léky zpomalující kostní resorbci – bisfosfonáty, gallium nitrát

cytostatické atb - pliamycin

fluoridy – stimulují osteoblasty a zpomalují mineralizaci matrix

stroncium – léčba postmenopauzální osteoporózy