Choď na obsah Choď na menu
 


77. ŠIROKOSPEKTRÉ PENICILINY

24. 6. 2010

aminopeniciliny

-semisyntetické baktericidní

spektrum: jako základní + H.influenzae, E.coli, enterokoky, L.monocytogenes

-rozkládány β-laktamázami

ampicilin

-acidorezistentní ( p.os – 30% absorbce, závisí na potravě ),i.m. po 6 hodinách

amoxicillin

-absorbce není ovlivněna potravou, p.os po 8 hodinách

indikace: otitis media, akutní sinusitida, exacerbace chronické bronchitidy

 

karboxypeniciliny

-širokospektrá ( účinné na P.aeruginosa )

-rozkládány β-laktamázami ( kombinuje se s inhibitory )

ticarcillin

-účinný na G+/G- bakterie ( NEúčinný na enterokoky ), Proteus

-synergický účinek s aminoglykosidy

 

acylureidopeniciliny

piperacillin

-rozšířené spektrum: G+/G-, enterokoky,P.aeruginosa

-užití v kombinaci s aminoglykosidy

indikace: pseudomonádové infekce

 

KOMBINACE ATB + INHIBITORY β-LAKTAMÁZ

inhibitory β-laktamáz = antibakteriálně neúčinné látky, svou činností ↑účinky atb

kyselina klavulanová

-β-laktamové atb, antibakteriální účinek

: sebevražedná vazba na serinové zbytky a inaktivace inhibitoru

-působí na penicilinázy vázané na plazmid

-p.os, absorbce 75%, 30%vazba na proteiny, neproniká do mozku, vyloučena ledvinami

-bio poločas 1 hodina

sulbactam

-významná antibakteriální aktivita k Acinetobakterům/Bakteroidům

tazobactam

-inhibice β-laktamáz výrazná

 

Co-amoxicillin

=k.klavulanová + amoxicillin

-působí i na: Stafylokoky, H.influenzae, B.catarhalis, N.gonorhoae, B.fragillis,enterobakt.

indikace: léčba po kousnutí člověkem, zvířetem

Co-ticarcillin

=k.klavulanová + ticarcillin

působí i na: stafylokoky, H.influenzae, Br.catarhalis, Kl.pneumoniae,Pr.mirabilis/vulgaris,

                    Y.enterocolica, Bacteroides

Co-ampicillin

= sulbactam + ampicillin

působí i na: H.influenzae, Br.catarhalis, N.gonorhoae, Bac.fragillis, enterobakterie

sultamicillin

= sulbactam + ampicilin p.os ( proléčivo )

Co-piperacillin

= tazobaktam + piperacillin

-i.v., vyloučení ledvinami

působí i na: anaeroby, G+/G. Bakterie

indikace: nosokomiální infekce ( polymikrobiální )