Choď na obsah Choď na menu
 


81. AMINOGLYKOSIDOVÁ ATB

24. 6. 2010

-nejstarší, široce užívaná nemocniční atb

-bakatericidní rychlý účinek hlavně na G- bakterie

: nefrotoxická, ototoxická, neurotoxická ( snaha je minimalizovat podáním dávky i.v. 1x denně, ne infuzí a ne dlouhodobě )

-postantibiotický efekt, podávána 1x denně

-základem je hexózové jádro s připojenými aminocukry

-hydrofilní ( špatně pronikají bio membránami ), mají úzké terapeutické rozmezí

účinek: inhibice syntézy bílkovin vazbou na 30S podjednotku ribozomu ( ireverzibilně )

spektrum: G- bakterie ( E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Proteus,

                  Providentia, Morganella,Salmonella, Yersinia, Pseudomonas aeruginosa,

                   Acinetobacter,Alcaligenes, stafylokoky )

rezistentní: Listeria monocytogenes, Brucella, Fransicella tul.,anaeroby

-rezistence vzniká velmi pomalu  ( 1.volba gentamycin – potom další léky ) – rezistence vysoká u enterokoků

užití: léčba závažných enterokokových infekcí ( endokarditida ) pouze s peniciliny ( synergie )

-špatné vstřebávání p.os, proto podání parenterální ( hlavně i.v. )

-špatná distribuce, malá vazba na proteiny, nepronikají HEB, vyloučeny rychle ledvinami

-atb s účinkem závislým na koncentraci v plazmě ( x peniciliny ) – snaha co nejrychleji vytvořit co nejvyšší c na správném místě

-důležité správné dávkování aminoglykosidů ( úzké terapeutické okno )

-pro dávkování důležité znát clearance endogenního kreatininu ( aminonogl.vylučovány ledvinami )

nárazová dávka: 2mg/kg ( gentamycin, tobramycin, netilmycin )

                             7,5mg/kg ( amikacin, isepamycin )

-důležité monitorování plazmatických hladin aminoglykosidů pro správné dávkování

 

streptomycin

-atb + antiTBC

spektrum: Myc.tuberculosis, Brucella, Fransicella, Yersinia, Pseudomonas mallei, Listeria monocytogenes, Streptobacillus moniliformis, Spirillum minus

užití: TBC, tularémie, brucelóza, vozhřivka, endokarditida ( + pnc, způsobená vir.streptok./

          Enterokoky ), granuloma inquinale, horečka z krysího kousnutí

-i.m. výhradně, 500-1000mg/12hod, děti 20-30 mg/kg/12 hod

 

kanamycin

-moc se nepoužívá ( vysoká toxicita)

gentamycin

spektrum: Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Proteus, Providentia, Morganella, Salmonella,           Yersinia, Pseudomonas, aeruginosa, Acinetobacter, Alcaligenes, Staf.aureus, List.,

                  Brucella, Franciscella tularensis

-malá množství v uchu a ledvinách ještě několik týdnů po léčbě

KO: gravidita, nedonošenci a novorozenci

: nefrotoxický, ototoxický, kurareformní účinky ( neuromuskulární blokáda, útlum

        dýchání – antagonista neostigmin!! ), purpura, horečka, alergie, změny KO, změny

        KT, únava, ospalost, elevace transamináz, hyperbilirubilirubinémie

-monitorovat c ( MIC před další dávkou nesmí být vyšší než 2mg/l!! )

-růst toxicity při současném podání: jiných atb, diuretik, myorelaxancií

užití: infekce G- rezistentní k méně toxickým atb ( sepse, peritonitida, endokarditida,

         infekce kostí/kloubů/měkkých tkání, močové infekce, brucelóza, tularémie )

sisomycin

-u nás nepoužíváno, podobné gentamycinu

tobramycin

-podobné gentamycinu

netilmycin

-1.aminoglykosidové atbpodávané 1x denně ( vylepšený gentamycin )

amikacin

-vyhrazen pro léčbu kmenů rezistentních na gentamycin

isepamycin

-odolnější vůči bakteriálním enzymům