Choď na obsah Choď na menu
 


84. SULFONAMIDY, TRIMETOPRIM

24. 6. 2010

indikace: alternativní léčba močových infekcí  (co-trimoxazol )

                Toxoplazmóza, Nokardióza

spektrum: streptokoky, hemofily, Nocardia, Actinomycetes, chlamydie, Toxoplazma

                  gondii, Nesseria meningitis

účinek: inhibice metabolismu bakterie ( sulfonamidy jsou analogy EC kyseliny p-aminoben.

            ,bojují s ní o enzym dihydropteroátsyntetázu ) – brání tak syntéze k.listové

-bakteriostatická ( účinná pouze na bakterie tvořící vlastní k.listovou!!! )

-p.os podání, metabolizovány játry acetylací a glukuronidací, vyloučena ledvinami, silná vazba na albumin ( řada lékových interakcí )

: alergie na kůži ( Stevens - Johnsonův sy ), projevy fototoxicity, suprese KD

KO: gravidita/laktace, novorozenci!!!

sulfisoxazol

-krátkodobý ( rychlá absorbce, rychlá eliminace )

indikace: infekce močových cest

sulfathiazol

indikace: topická léčba

sulfasalazin

-špatná absorbce z GIT

indikace: léčba ulcerózní kolitidy

co-trimoxazol

= trimetoprim + sulfamethoxazol ( 1:5 )

-synergistický účinek ( inhibice tvorby k.listové na 2 různých místech )

-↓vzniku rezistentních kmenů

spektrum: široké

rezistentní: mykobakterie, Ps.aeruginosa, enterokoky, Str.pneumoniae rez.k pnc,anaeroby,

                    Treponema pallidum, mykoplazmata

rezistence: mnoho původců nozokomiálních močových infekcí rezistentních ( na trimetoprim

trimetoprim – p.os, dobrá absorbce, vazba na proteiny 40-70%, dobrá distribuce, metb v

                         játrech, vyloučení močí ( málo stolicí )

-pozor u ledvinného selhání, prostup placentou/ do mléka

-lze ho odstranit hemodialýzou

sulfamethoxazol – p.os, dobrá absorbce, vazba na proteiny 65%, dobrá distribuce,

                                 metb v játrech acetylací, vyloučen močí

-pozor u ledvinového selhání, prostup placentou/ do mléka

-lze ho významně odstranit hemodialýzou

: Git obtíže, kožní alergie, poruchy CNS ( mírné: závratě, bolest hlavy, perastezie ),

        změny KO

indikace: nekomplikované infekce močových cest, pyelonefritidy, prostatitidy,

            lék volby pro infekce: Y.enterocolitida, Aeromonas, Burkholderia cepacia,

            stenotrophomonas maltophillia, Nocardia,Pneumocystis carinii

            infekce HCD, bronchitidy Branh.catarhalis, H.influenzae

            střevní infekce způsobené salmonelami, shigelami