Choď na obsah Choď na menu
 


87. CHEMOTERAPIE TRICHOMONÓZY, ANTIMALARIKA

24. 6. 2010

TRICHOMONÓZA  = onemocnění způsobené bičíkovcem Trichomonas vaginalis

-častá genitální infekce ( u mužů často asymptomatická, ženy – žlutavý zpěněný výtok )

-nutno léčit oba partnery  (jinak časté relapsy)

terapie

nitroimidazolové derivátymetronidazol ( léčba akutní urogenitální trochomonózy )

účinky: tvorba redukované cytotoxické složky  (vazbou na proteiny a DNA usmrtí bb.)

NÚ:nauzea/zvracení, kovová pachuť, červené zbarvení moči, neuropatie, krevní poruchy

KO:alkohol, disulfiram ( psychotická reakce )

-nepodávat při asymptomatické trichomonóze!!

Nitrofuranynifuratel  (i ve formě vaginálních tbl. )

aminoglykosidy - paromomycin

-diloxanid ( = užití při asymptomatické amébóze ), cloroxin ( = Endiaron ) – léčba střevních trofozoitových infekcí

 

MALÁRIE =parazitární onemocnění v endomických tropických obastech ( vektorem komár anopheles ), v E importovaná nákaza/transfuzí krve/letištní malárie ( podchlazený Anopheles v letadle )

malarická plazmodia: P.vivax ( benigní terciána )

                                   P.ovale ( benigní terciána )

                                   P.falciparum (maligní terciána )

                                   P.malariae ( maligní kvartána )

malarický syndrom –nejčastěji malárie způsobená P.vivax

benigní terciána – horečka, třesavka, profuzní pocení, hepatosplenomegálie, anémie, bolesti břicha, letargie ( záchvat každý 3.den, relapsy způsobené latentní jaterní formou parazita = hypnozoity, přítomna pouze u P.vivax a ovale )

maligní terciána cerebrální malárie, renální selhání, anémie a minerálový rozvrat

– fulminantní infekce, 90% všech úmrtí na malárii, napadá všechny formy a stádia ery x vivax a ovale napadají pouze retikulocyty ), schopnost pozměňovat povrch napadeného ery – adheze k endotelu cév

kvartána –nevyskytují se zde relapsy, záchvaty po 4 dnech, příznaky jako u P.vivax/ovale

životní cyklus: sporozoity napadají jaterní bb. ( vývoj ve schizonty – ty se rozpadnou a vzniknou merozoity – jaterní bb.praskne a merozoity jsou vyplaveny do krve – napadají erytrocyty ( vytvoří se schizonty – potom se rozpadnou na merozoity ) – rozruší ery a spolu s pyrogeny uvolněny do plazmy ( vznikají tak ataky horečky )

 

-léčba spočívá v eliminaci plazmatické formy ( chizontocidní, supresivní látky ), eradikační léčba ( = úplná eliminace parazita z těla, u P.falciparum/malariae – nemají latentní schizonty v játrech )

chloroqin – snižuje syntézu DNA parazita, alkalizace jeho potravních vakuol

            -proti všem 4 druhům účinná ( občas rezistence )

            -+revmatoidní artritida, SLE, amébózy, fotoalergická reakce motolice žlučová

hydroxychloroquin

amodiaquin

primaquin – jediné účinný i proti jaterním schizontům, je gametocidní, moc neúčinný

                     Proti erytrocytárním formám parazita

                   -NÚ:letální hemolýza ery

pyrimethamin – antagonista kyseliny listové ( inhibice konverze k.dihydrolistové na

                           k.tetrahydrolistovou )

                        -profylaktické využití vůči všem plazmodiím, zábrana přenosu malárie

proguanil – supresivní léčba malárie, kombinuje se

chinin – alkaloid z kůry chinovníku, proti ery formám všech plazmodií

            -váže se na malarický pigment, poškozuje potravní mechanismus parazita

            -lék volby rezistentních forem P.falciparum

            -NÚ:ototoxický, depresivní účinek na srdce, uterotonický účinek, antipyretický

            -vysoké dávky ( = cinchonismus ) – nauzea, závratě, tinitus, bolest hlavy, rozmazané

                                                                     Vidění, hypotenze, arytmie, delirium, koma,

                                                                     Hypoglykémie, hemolytická anémie

atovaquon – blokuje mitochondriální transportní systém prvoků ( brání replikaci bb.)

                    -léčba malárie, pneumonie způsobená Pneumocystis carinii

doxycyklin, clindamycin ( = atb) – léčba rezist.forem P.falciparum

artesunat – léčba malárie P.falciparum, vivax, neznámý mech.účinku, kombinuje se

artemether

metfloquin – proti P.falciparum, vivax, profylaxe před odjezdem do endemických oblastí

halofantrin – kardiotoxický ( i náhlá úmrtí ), ne u srdečních onemocnění

lumefantrin – kombinuje se s artemetherem ( = Riamet )

                       -konverze hemu na netoxický malarický pigment homozoin – inhibice

                        Syntézy NK parazita

P-glykoprotein – někdy dokáže zvrátit rezistenci plazmodií